TAG: Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo rozwoju powołało w listopadzie 2020 roku zespół parlamentarny ds. gospodarki zeroemisyjnej i Nowego Zielonego Ładu. Minister […]
– Chcemy zakończyć projekt ustawy odległościowej do końca 2020 roku – powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Ministerstwo rozwoju planuje określić na 500 m bezwzględną minimalną odległość elektrowni wiatrowych od budynków, jeśli gmina dopuści […]
Ministerstwo rozwoju chce, aby program Mój Prąd, a więc dofinansowanie domowej fotowoltaiki w wysokości do pięciu tysięcy złotych, był […]
Ministerstwo klimatu tworzy założenia korekty ustawy odległościowej. – Mam nadzieję, że te zmiany będą korzystne dla wielu gmin w […]
Krzysztof Mazur, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Na […]
Wczoraj w Warszawie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz spotkała się z sekretarzem handlu Stanów Zjednoczonych Wilburem Rossem.
– Podczas prac nad Strategią Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie analizowano pięć scenariuszy transformacji polskiej […]
Jest długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o administracji rządowej. Wraz z powołaniem nowego Ministerstwa Klimatu, potrzebna była korekta […]
Biorąc pod uwagę inflację, wzrost cen prądu w przyszłym roku nie będzie szczególnie odczuwalny dla kieszeni Polaków – uważa minister […]
Grupa Azoty rozpoczęła poszukiwania wykonawcy budowy bloku węglowego w Puławach. Inwestycja budzi wątpliwości, ponieważ wcześniej spółka […]
Ministerstwo Rozwoju przygotowało gruntowną reformę specjalnych stref ekonomicznych, która jest właśnie wdrażana w życie. Najważniejsze […]
Komisja Europejska zaakceptowała opracowany przez Ministra Rozwoju i Finansów program pomocowy dla transportu intermodalnego w wysokości 1 mld zł […]
Nie ma żadnego przejmowania przez premier władztwa nad spółkami Skarbu Państwa, to jest absolutnie nieprawda; zmiana ustawy, którą […]
Umowa w ramach działania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym, Programu […]