TAG: NCBiR
Transport będzie pierwszym z obszarów, wskazanych w projekcie Polskiej Strategii Wodorowej, w którym wodór znajdzie szersze zastosowanie – […]
– Nowe, efektywne źródła energii nie mogą doprowadzić do utraty szans innych grup społecznych. Pojawiają się więc pytania o górnictwo […]
16 lipca rozpoczęła się trzecia, finalna faza programu Magazynowanie Wodoru realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach […]
Termin przyjmowania wniosków w konkursie organizowanym w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA został wydłużony do dziewiątego października […]
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) odstąpiło od podpisania z Ursusem umowy o 7,96 mln zł dofinansowania projektu elektrycznego auta […]
Prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na […]
Po wykluczeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ofert konsorcjów Autosan oraz Politechniki Śląskiej, oferta złożona przez […]
Interes publiczny w wspieraniu elektromobilności polega an tym, że jesteśmy na ścieżce rozwoju, gdzie do 2050 roku przybędzie 3 mld ludzi. Musi […]
Podczas panelu „Vision 2030 – what is the vehicle that we see on our streets?” odbywającego się w ramach Kongresu Impact Mobility, uczestnicy […]
Dzięki opracowaniu nowych technologii e-mobilność może przekładać się na korzyści dla zwykłego człowieka, który chce żyć bardziej […]
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało w środę 8 sierpnia informację o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na […]
CBA w połowie lipca rozpoczęła kontrolę przetargów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), rozstrzyganych w latach 2012-2018. Kontrola ma […]
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało umowę ze spółką ML System na dofinansowanie projektu badawczego, którego celem jest opracowanie […]
Przedstawiciele zarządów Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz PKP Cargo podpisali dziś Krakowie podczas konferencji Impact`18 list intencyjny na […]
Opracowanie innowacyjnej metody produkcji biokomponentów oraz unikalnego systemu monitoringu korozji w przemyśle to dwa z pięciu projektów Grupy […]