TAG: NIK

W ciągu tygodnia, dziesięciu dni może nastąpić odtajnienie materiałów źródłowych do raportu NIK i wtedy będzie odtajniony też raport ws […]
Z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działania systemu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych płyną […]
Tygodnik „Sieci” potwierdza obawy o nieprawidłowości przy negocjacjach kontraktu jamalskiego na dostawy rosyjskiego gazu do Polski. Czas […]
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie wypowiedziała się na temat monitorowania kontroli przez UOKiK jakości paliw ciekłych oraz gazu płynnego […]
Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej zarzucili w poniedziałek rządowi kreowanie obrazu górnictwa będącego “zaklinaniem […]
NIK negatywnie ocenia przeciwdziałanie w latach 2015 – czerwiec 2016 szarej strefie na rynku paliw ciekłych. W kontrolowanym okresie nie […]
Pierwszy etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa zakończył się w przewidzianym terminie i w ramach zakładanych kosztów. Osiągnięto […]
Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała 12 czerwca obszerny – 114 stron – raport poświęcony “Funkcjonowaniu górnictwa węgla […]
Związki zawodowe nie mają racji, gdy twierdzą, że kopalnie płacą podatki wyższe niż są dotacje, które przyznaje rząd, aby ratować […]
Starożytne Bizancjum jest nieprzebranym skarbem archetypów naszej kultury zarówno w sferze języka i znaczeń jak i analogii historycznych. Co […]
W latach 2007-2015 budżet dopłacił do górnictwa 65,7 mld zł. 64,5 mld dostał z powrotem – pisze Rafał Zasuń, ekspert portalu WysokieNapiecie.pl
W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra […]
Dziennik Gazeta Prawna dotarł do raportu NIK który ma zostać dzisiaj opublikowany. Izba stwierdza w nim, że wydanie na górnictwo 66 mld zł […]
Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli o gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym potwierdza nasze zastrzeżenia, co do […]
Żaden z dotychczasowych programów restrukturyzacji polskiego górnictwa nie doprowadził do trwałej rentowności i konkurencyjności tego sektora […]
Mazowsze przygotowuje uchwałę antysmogową – mówiła wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Mazowsze jest […]
Najwyższa Izba Kontroli ocenia działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych jako […]
Najwyższa Izba Kontroli oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadzą w Polsce miedzy innymi kontrole jakości powietrza – […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zweryfikowało raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące energetyki wiatrowej. NIK publicznie […]
Działania skontrolowanych przez NIK gmin woj. śląskiego na rzecz ograniczania niskiej emisji były zbyt wolne, a ich skala zbyt ograniczona, by […]
Konsolidacja sektora przemysłu obronnego w strukturze nowego podmiotu gospodarczego – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. – nie została […]
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych nie został dostosowany do możliwości PKP PLK S.A., dlatego zakres ujętych w nim zadań inwestycyjnych […]
KOMENTARZ Rafał Zasuń WysokieNapiecie.pl Czy Enea i Energa mają szanse rzeczywiście zbudować 1000- megawatowy blok w Ostrołęce za 5,5 mld zł?
ROZMOWA Ministerstwo Środowiska, wyciągając wnioski z raportów Najwyższej Izby Kontroli (NIK) chce poprawić koordynacje zarządzania polskimi […]
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działania ministra właściwego do spraw energii w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji […]
W Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa CYBER SECURITY – bezpieczeństwo ponad granicami pod patronatem portalu […]
Administracja publiczna w latach 2008-2015 nie przygotowała warunków prawnych, by dostosować polską gospodarkę do wymogów pakietu […]
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania administracji publicznej na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do wymogów Pakietu […]
16 września br. Grupa PKP poinformowała, że do sądu trafił wniosek o stwierdzenie nieważności prywatyzacji firmy PKP Energetyka. Minister […]
Wszystkie przypadki zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej są szczegółowo analizowane, a […]
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w latach 2015 i 2016 kontrolę, która miała na celu sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia obiektów […]
KOMENTARZ Justyna Piszczatowska, Rafał Zasuń WysokieNapiecie.pl Mija dokładnie rok od 20 stopnia zasilania i przerw w dostawach prądu dla […]
KOMENTARZ Kamil Moskwik Analityk rynku energii / współpracownik BiznesAlert.pl W debacie publicznej temat cyberbezpieczeństwa jest coraz […]
Najnowszy raport pt. „Podsycanie ognia” (ang. „Fuelling the Fire”) światowej organizacji Friends of the Earth International ukazuje jak […]
Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, powiadomili, że skierują do Prokuratury […]
W zakresie rozwoju e-administracji Polska zajmuje dopiero 42. miejsce w rankingu ONZ. W ciągu ostatnich ośmiu lat na 40 projektów informatycznych […]
(Polska Agencja Prasowa) Wiatraki będą mogły być stawiane w odległości od domów nie mniejszej niż 10-krotność wysokości tych instalacji […]
(Polska Agencja Prasowa) Prokuratura i NIK mają sprawdzić prawidłowość działania kolejnych zarządów Kompanii Węglowej m.in. w zakresie […]
KOMENTARZ Maciej Małecki Wiceprzewodniczący Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Komisja Energii i Skarbu Państwa przyjęła mój wniosek aby […]
(Najwyższa Izba Kontroli) Sposób przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” nie zagwarantował osiągnięcia zakładanych […]
(Najwyższa Izba Kontroli) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szereg kontroli, obejmujących okres od 2008 do 2015 roku, oceniających różne […]
W latach 2007-2014 nie nastąpiła znacząca poprawa czystości transgranicznej Bugu, pomimo poprawy niektórych wskaźników zanieczyszczeń na […]
(Najwyższa Izba Kontroli) Obowiązujący w latach 2013-2014 system finansowania ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową funkcjonował […]
KOMENTARZ Bartłomiej Derski WysokieNapiecie.pl Sejm zbliża się do końca prac nad ustawą ograniczającą budowę nowych turbin wiatorwych. Do […]
(Najwyższa Izba Kontroli) Pomimo dużych sum, wydanych na platformy usług elektronicznych w urzędach, ich wykorzystanie jest znikome. Składa się […]