TAG: Odpady
Poseł Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski złożył interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie rosyjskich odpadów atomowych, […]
W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy JSW SA i Haldex w zakresie innowacyjnych […]
W bułgarskim mieście Kozłoduj nad Dunajem ruszyła we wtorek budowa składowiska odpadów promieniotwórczych, w którym mają być magazynowane […]
Pierwszy konkurs programu sektorowego Innowacyjny Recykling został rozstrzygnięty. Dofinansowanie uzyskało 12 nowatorskich projektów dotyczących […]
Enefit, spółka należąca do Grupy Eesti Energia, największego wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, rozpoczęła w tym roku […]
  1 lipca 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące jednolitego systemu segregowania odpadów. Weszły, ale nie trzeba ich przestrzegać […]
Komisja Europejska potwierdziła 2 sierpnia br., że Polska wypełniła warunki wstępne w obszarze gospodarki odpadami i tym samym będzie mogła […]
Ministerstwo Środowiska dementuje doniesienia medialne o stosowaniu kaucji za opakowania po napojach. Resort precyzuje, że trwają prace […]
Od jutra na terenie całego kraju będzie obowiązywał jednolity system segregacji odpadów. Od tej pory będziemy je dzielić na cztery frakcje: […]
Większość towarów, które kupujesz w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które […]
Komisja Europejska zgodziła się w piątek na utworzenie w Niemczech państwowego funduszu w kwocie około 24 mld euro, który sfinansuje […]
  „Rola EMAS w gospodarce o obiegu zamkniętym” temat ten zgromadził w Ministerstwie Środowiska liczne grono specjalistów i praktyków […]
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie rozpoczęła procedurę przetargową dotyczącą wyboru generalnego wykonawcy w związku z […]
Komisja wzywa Polskę do wdrożenia przepisów UE dotyczących odpadów do prawa krajowego.
1,2 mld zł przeznaczył – nadzorowany przez Ministra Środowiska – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) […]