TAG: Odpady
Polsce grożą wysokie kary finansowe, które może nałożyć Unia Europejska za złe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z regulacjami […]
Europosłowie przyjęli dziś pakiet dokumentów określający cele redukcji odpadów oraz ustanawiający ambitną, stabilną i długofalową […]
Odpady to lokalne źródło ciepła, a w połączeniu z sieciami ciepłowniczymi w Polsce stwarza szansę na walkę ze smogiem w ramach gospodarki o […]
W woj. śląskim instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych pokrywają pełne zapotrzebowanie; niewystarczający jest […]
Ściślejsza kontrola przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości, czy zmiana przepisów dot. bazy danych o […]
Uruchomienie od 1 stycznia 2019 roku elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarki odpadami, w skrócie BDO – to […]
Strategia rządu Holandii dotycząca gospodarki o obiegu zamkniętym sięga roku 2050. Jednak zanim zostaną osiągnięte szczegółowe cele muszą […]
Poseł Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski złożył interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie rosyjskich odpadów atomowych, […]
W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy JSW SA i Haldex w zakresie innowacyjnych […]
W bułgarskim mieście Kozłoduj nad Dunajem ruszyła we wtorek budowa składowiska odpadów promieniotwórczych, w którym mają być magazynowane […]
Pierwszy konkurs programu sektorowego Innowacyjny Recykling został rozstrzygnięty. Dofinansowanie uzyskało 12 nowatorskich projektów dotyczących […]
Enefit, spółka należąca do Grupy Eesti Energia, największego wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, rozpoczęła w tym roku […]
  1 lipca 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące jednolitego systemu segregowania odpadów. Weszły, ale nie trzeba ich przestrzegać […]
Komisja Europejska potwierdziła 2 sierpnia br., że Polska wypełniła warunki wstępne w obszarze gospodarki odpadami i tym samym będzie mogła […]
Ministerstwo Środowiska dementuje doniesienia medialne o stosowaniu kaucji za opakowania po napojach. Resort precyzuje, że trwają prace […]