TAG: Opłata emisyjna
Zdecydowaliśmy, że nie przerzucimy opłaty emisyjnej na konsumentów, bo jest to rozwiązanie korzystne dla firmy i gospodarki kraju – […]
Zdecydowaliśmy, że nie przerzucimy opłaty emisyjnej na konsumentów, bo jest to rozwiązanie korzystne dla firmy i gospodarki kraju – […]
Do ceny paliw wkrótce ma być doliczana opłata emisyjna. Lwia część pieniędzy pójdzie na poprawę jakości powietrza. Program dopiero […]
Nie podlega dyskusji, że stan powietrza w Polsce jest zły. „Jesteśmy chorym człowiekiem Europy i mamy kilka lat na to by poprawić tę jakość […]
PKN Orlen i Grupa Lotos podtrzymały deklarację, zgodnie z którą nie przeniosą opłaty emisyjnej na klientów indywidualnych, poinformowali […]
– W dniu 20 marca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych […]
Jak nie wylać dziecka z kąpielą i przygotować legislację, która pozwoli na rozwój czystego transportu zbiorowego? Na te pytania odpowiedzieli […]
Powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), który zasili m.in. nowa opłata emisyjna od paliw, a także możliwość wprowadzania opłat […]
Polska po raz pierwszy od dłuższego czasu ma strategiczną szansę na cywilizacyjny skok, którą daje elektromobilność, ponieważ możemy […]
Jeżeli Fundusz Niskoemisyjnego Transportu ma być podstawą rewolucji w transporcie to musi być on odpowiednio zasobny. Nie zostanie on zasilony […]
Ilość zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez samochody uzasadnia wprowadzenie opłaty emisyjnej od paliw silnikowych – powiedział PAP […]
A​nalizy PKN ORLEN dotyczące efektów planowanych regulacji dotyczących dodatkowej opłaty emisyjnej, nie wykazują wpływu na finalną cenę dla […]
Rząd chce wprowadzić nową opłatę doliczaną do każdego litra benzyny i oleju napędowego. Wyniesie 8 gr netto i zasili nowotworzony Fundusz […]
Posłuchaj naszej debaty