TAG: OSE 2019

– Chcemy zarażać optymizmem kolejne środowiska, by pomogły stworzyć ustawę o morskich farmach wiatrowych ponad podziałami politycznymi- […]
– Przy morskich farmach wiatrowych pracujemy na żywym organizmie i cały czas się uczymy. Nie jest to ani łatwe, ani tanie, wykonamy ten […]
– Wiele państw UE zgodziło się na cele OZE, które są nieosiągalne. Łatwo decydować się na cele polityczne, zupełnie niepoparte […]
– Moja ocena Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 jest jednoznaczna. Jest ona rozbieżna z tym, do czego zmierza Unia Europejska – […]
Redaktor naczelny Wojciech Jakóbik prosto ze słonecznej stolicy Niemiec relacjonuje Berlin Energy Transition Dialogue, gdzie trwa dyskusja o […]
– To od samorządów zależy sukces firm ciepłowniczych. Powinny one uświadomić sobie swoją rolę – powiedział prezes PGNiG Termika […]
– To samorządy powinny odgrywać znacznie większą rolę w systemie ciepłowniczym. Bez takich regulacji możemy doprowadzić do […]
-Nowe bloki gazowe, w tym kogeneracyjne, OZE z naciskiem na morskie farmy wiatrowe to kierunek w którą będzie podążać polska energetyka – […]
– Plany inwestycyjne PERNu pozwolą nam jeszcze bardziej bezpiecznie prowadzić politykę dywersyfikacji – powiedział Mateusz Aleksander […]
– Proces koncesyjny powinien przebiegać tak, by móc co najmniej utrzymać produkcję gazu na pewnym poziomie. PGNiG potrafi wydobywać gaz za […]
Konsekwencja w realizacji strategii energetycznej, rosnący udział OZE, ale i gaz, który może być rozwiązaniem, a nie problemem dla klimatu […]
– To, co miało miejsce przy ostatniej aukcji Odnawialnych Źródeł Energii, czyli cenie, to sygnał, że energetyka odnawialna puka do drzwi […]
-Polityka energetyczna opiera się na trzech filarach: bezpieczeństwo, konkurencyjność i oddziaływanie na środowisko. Jeśli chodzi o atom, […]
– Musimy pamiętać o tym, w jakim miejscu jesteśmy. Zdajemy sobie sprawę z konieczności ochrony klimatu, Polska działa w tym obszarze […]
– Pomiędzy rokiem 2001 a 2018 koszt uzależnienia wyniósł około 50 mld złotych, być może do 100 mld złotych. Polska straciła na tym, […]