TAG: Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała czas pracy górników, nadgodziny, rekompensowanie pracy w niedziele i święta oraz wypłatę […]
W zawiązku z osiągnięciem porozumienia ze strona społeczną zarząd Taurona Wytwarzanie 6 kwietnia 2018 r. zdecydowała o rozwiązaniu rezerw z […]