TAG: PBG

PBG oraz najwięksi wierzyciele Spółki podpisali umowę restrukturyzacyjną, która reguluje zobowiązania Stron. Umowa restrukturyzacyjna zawiera […]
Rafako jest w dobrej kondycji finansowej, ale przyszłość spółki zależy od wyniku układu, jaki zawrzeć ma z wierzycielami jej główny […]
– Pod rządami opracowywanego obecnie przez rząd projektów ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstw i nowelizacji prawa upadłościowego, […]
PBG zapowiada kontynuowanie inwestycji w budownictwie związanym z sektorem energetycznym. 31 lipca ma zostać podpisana umowa na wykonanie nowego […]
Co dalej z rozbudową Elektrowni Opole? – pytamy Pawła Mortasa, prezesa PBG SA. – Z naszego punktu widzenia umowa na wykonanie tej […]
Należące do Grupy PBG Rafako kontynuuje prace projektowe związane z budową dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Prezes PBG […]