TAG: PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja podpisała umowę z szwedzkim Ericssonem na dostawę i wdrożenie komponentów niezbędnych do rozbudowy łączności specjalnej […]
PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansowanie w kwocie ponad […]
Blisko 1,5 tys. mieszkańców województwa świętokrzyskiego zostało bez prądu. Awarie spowodowane są intensywnymi opadami śniegu. Trudne […]
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i PGE Polską Grupą Energetyczną (PGE) podpisali umowę na finansowanie w kwocie dwóch miliardów złotych, […]
PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych zlokalizowanych na obiektach […]
Wydaje się, że w obecnej sytuacji geopolitycznej bezpieczeństwo energetyczne ma pierwszeństwo przed dekarbonizacją. Jednak przedstawiciele […]
Liczniki zdalnego odczytu będą standardem dla polskiego odbiorcy energii. Ma być łatwiej dla obywateli i dokładniej dla dystrybutora.
PGE zakończyła inwestycję w ramach węzła Czosnów – najważniejszej inwestycji energetycznej PGE regionie Mazowsza. Wartość inwestycji […]
– Nie ma zeroemisyjnej produkcji energii. Zawsze się coś wydziela, albo hałas, albo CO2, albo coś innego. Mamy przygotowane plany rozwoju […]
Inwestycje były i będą realizowane przez wszystkich operatorów i wszystkich ich dotyczy modernizacja pod katem rozproszonych źródeł. Wielu […]
Rozdzielnia sieciowa RS Kietlanka zostanie przekazana do majątku PGE Dystrybucja w ramach modernizacji linii kolejowej relacji Białystok-Warszawa […]
Urząd Regulacji Energetyki zakończył wszystkie postępowania dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku. Nowe stawki opłat […]
PGE Dystrybucja Oddział Zamość zanotowała blisko 130. procentowy wzrost liczby przyłączonych mikroinstalacji fotowoltaicznych w stosunku do […]
We wtorek 11 sierpnia 2020 roku rada nadzorcza PGE Dystrybucji podjęła decyzje w sprawie zmian w zarządzie spółki.
Sektor OZE w Polsce stara się budować nowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne bez opóźnień mimo pandemii koronawirusa. Mogą jednak wystąpić […]
Rządowa tarcza antykryzysowa pomaga przetrwać firmom w czasie pandemii koronawirusa, ale również pozwoli im przywrócić tempo rozwoju po jej […]
W Kielcach odbyły się energetyczne Targi Enex. Uczestnicy dyskutowali o przyłączeniach mikroinstalacji fotowoltaicznych, istocie bycia […]
PGE Dystrybucja, dostarczająca energię elektryczną do 5,5 mln odbiorców we wschodniej i centralnej Polsce, przeznaczyła ponad 2,2 mld złotych […]
W dniu 14.01.2020 r. PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów podpisała umowę na realizację zadania „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV […]
PGE Dystrybucja, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, została uhonorowana podczas lubelskich Targów Energetycznych Energetics. Spółka otrzymała […]
Podczas odbywającej się w Warszawie w dniach 6-7 listopada konferencji EUROPower, konsorcjum firm z PGE Dystrybucją jako liderem zaprezentowało […]
20 września w Rzeszowie odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2018” zorganizowanego przez Podkarpacką Okręgową […]
PGE Dystrybucja gościła w Warszawie przedstawicieli europejskich dystrybutorów energii elektrycznej. Warszawskie spotkanie EDSO było kolejną […]
– Sieci inteligentne gwarantują nie tylko bezpieczeństwo, sprawność i wysoką efektywność pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, lecz […]
PGE Dystrybucja systematycznie modernizuje sieci energetyczne w ramach programu kablowania sieci średniego napięcia. Program ma na celu zmianę […]
PGE Dystrybucja realizuje ambitny plan inwestycyjny w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Ważnym elementem tego planu jest […]
W pierwszej połowie 2019 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci kolejne 20 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu, na koniec […]
PGE Dystrybucja oddała do eksploatacji linię kablową 110 kV, która połączyła dwie ważne stacje dystrybucyjne wysokiego napięcia: RPZ […]
Zarząd PGE Dystrybucja podpisał umowę na dofinansowanie kolejnego projektu sieciowego zwiększającego możliwości przyłączania odnawialnych […]
O zakończeniu projektu modernizacja linii wysokiego napięcia 110 kV Szczebrzeszyn – poinformowała PGE Dystrybucja. Wartość inwestycji […]
PGE Dystrybucja Oddział Białystok zrealizował w ubiegłym roku na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu zadania inwestycyjne na rekordową kwotę ponad […]
PGE Dystrybucja prowadzi obecnie prace dostosowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego do działania w nowym modelu rynku energii – […]
22 marca 2019 r. Prezes URE zatwierdził taryfę przesyłową Operatora Systemu Przesyłowego – PSE oraz taryfy dystrybucyjne pięciu […]
Jeszcze w tym roku należąca do PGE Dystrybucji linia 110kV Krasnystaw-Rejowiec w woj. lubelskim ma zostać zmodernizowana. Dzięki inwestycji ma […]
PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów oddała do użytkowania gruntownie przebudowaną stację elektroenergetyczną Rzeszów Staroniwa. Jak podkreśla […]
Dobiega końca przebudowa ważnej dla regionu świętokrzyskiego linii energetycznej ze Skarżyska Kamiennej do Kielc. Dzięki inwestycji PGE […]
PGE Dystrybucja zrealizuje kolejny projekt modernizacyjny, dzięki któremu zwiększą się możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej […]
PGE Dystrybucja realizuje inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną w rejonie Radomska. Trwają budowy nowych linii napowietrzno-kablowych […]
Kompleksowa przebudowa centrum Łodzi wymaga realizacji wielu inwestycji elektroenergetycznych, które zwiększą pewność dostarczania energii […]
W lipcu lubelski Oddział PGE Dystrybucja zawarł umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie stacji 110/30/15 GPZ Budzyń. Celem […]
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetyczne podpisał porozumienia płacowe w spółkach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Obrót i PGE […]
W kwietniu rozpoczęło pracę konsorcjum realizujące projekt zwiększający rolę prosumentów w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej. Liderem […]
W kwietniu rozpoczęło pracę konsorcjum realizujące projekt zwiększający rolę prosumentów w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej. Liderem […]
13 marca 2018 r. lubelski Oddział PGE Dystrybucja zawarł umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie linii 110 kV relacji […]
PGE Dystrybucja rozstrzygnęła przetargu na dostawy 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej dla swoich oddziałów.