TAG: PKEE

Spółki zrzeszone w PKEE prowadzą szereg inwestycji w celu zastąpienia istniejących, opalanych węglem źródeł ciepła wysokosprawnymi […]
– Członkowie PKEE podążają za europejskimi trendami w zakresie ochrony środowiska, dlatego też zobowiązali się do osiągnięcia […]
W kontekście doniesień medialnych dotyczących skali możliwych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, kluczowe jest doprecyzowanie, jak […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę utworzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego (dalej jako […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) docenia propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą ustanowienia mechanizmu dostosowywania cen na […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest zdania, że usprawnienia w obszarze efektywności energetycznej są konieczne, by osiągnąć […]
Pakiet unijnych regulacji Fit For 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 […]
– Prawdziwie zintegrowany system powinien znajdować synergie między wszystkimi technologiami, które mogą być przydatne do osiągnięcia […]
Trzeba inwestycji, które zapewnią stabilność sieci oraz kwestie społeczne związane z odchodzeniem od węgla. Do tego potrzebne jest stabilne […]
Co oznacza wzrost cen emisji CO2 w systemie EU ETS dla uboższych krajów w Unii Europejskiej, jak uzależniona od węgla Polska? Czy system ten […]
Podczas wirtualnej debaty zorganizowanej przez EurActiv zaproszeni goście rozmawiali o technologiach, które będą wykorzystane do osiągnięcia […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) odniósł się do sprawy przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001/UE w sprawie […]
Inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe są wysoce kapitałochłonne. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) uważa, że Unia Europejska (UE) […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) podkreśla, że elektryfikacja powinna być kołem zamachowym transformacji przyspieszającym […]
Taksonomia jest gwarancją przejrzystości w przejściu na niskoemisyjność. Zrównoważone, naturalne technologicznie inwestycje są niezbędnym […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej wydał stanowisko, w którym dokonuje wstępnej oceny skutków zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) opublikował stanowisko wobec proponowanego prawa klimatycznego Unii Europejskiej, w którym podaje […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą rozporządzenia ustanawiającego […]
5 grudnia 2019 roku Parlament Europejski i Rada UE doszły do porozumienia w zakresie kształtu rozporządzenia w sprawie utworzenia ram […]
Według Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej nowe niskoemisyjne moce wytwórcze będą musiały uwzględniać technologie przejściowe, takie jak […]
Realizacja obecnie dyskutowanej i ambitnej polityki klimatycznej wymaga nie tylko instrumentów wykonawczych, ale także znaczących funduszy – […]
„Finansowanie transformacji energetycznej” to temat kolejnej debaty zorganizowanej w Brukseli przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Goście […]
Sprawiedliwa transformacja energetyczna – pod takim hasłem Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) we współpracy z Danish Energy […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) popiera wypracowanie wspólnego języka, mającego jasne ramy działania dla inwestorów i […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej proponuje wprowadzenie rozwiązania, które ma umożliwić bardziej sprawiedliwy podział kosztów transformacji […]
– Szacujemy, że dzięki inwestycjom członków PKEE udział OZE w wytwarzaniu energii w Polsce osiągnie 27 proc. do 2030 r. – […]
Prezes zarządu PGE Baltica odpowiedzialnej za projekt budowy farm wiatrowych na morzu w Polskiej Grupie Energetycznej przekonuje, że ta technologia […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej proponuje wprowadzenie podatku od śladu węglowego.
10 lipca 2019 roku w Brukseli odbywa się druga edycja, organizowanego przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, wydarzenia „Summer […]
Bez innowacji nie można budować energetyki jutra. Cyfryzacja pomoże lepiej zarządzać sieciami elektroenergetycznymi i redukować ryzyko ich […]
Transformacja energetyczna w Niemczech to laboratorium dla innych krajów, jak Polska, która już walczy o środki na to, aby zmiana miała łagodne […]
379 mld euro będzie trzeba wydać rocznie, aby osiągnąć cele klimatyczne UE do 2030 roku. Kolejne miliardy euro inwestycji pociągną za sobą […]
Dziś Poranek BiznesAlert.pl nagrywany był w bojowych warunkach w drodze do Brukseli. Z kolejki do samolotu redaktor naczelny opisał najważniejsze […]
Polska energetyka ma dwie twarze. Jedna chce upodobnić się do sektorów zachodniej części Unii Europejskiej i stawia na OZE. Druga, ze względu […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z przychylnością przyjmuje informację o ukończeniu negocjacji w sprawie wstępnego porozumienia w […]
Polska była gospodarzem tegorocznej 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24). W dniach […]
W ramach spotkań w Pawilonie Polskim na COP24 Wojciech Dąbrowski, Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wziął […]
Raport Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej „Energetyka na drodze innowacji”, zaprezentowany podczas COP24 stał się tematem dyskusji […]
Wczoraj rozpoczęła się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Głównym tematem rozmów […]
KE zaprezentuje w środę długoterminową strategię klimatyczną, która ma zapewnić, że UE wywiąże się ze zobowiązań wynikających z […]
W trakcie COP24 w Katowicach musimy spojrzeć na zmiany klimatu i walkę o czyste środowisko globalnie. Niezbędne jest również zapewnienie […]
Dzisiaj w budynku Parlamentu Europejskiego odbyła się konferencja „COP24 – The Road to Kawice: Changing Toghether for a Just Energy […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jako reprezentant największych Spółek sektora elektroenergetycznego w Polsce, wyraża głębokie […]
24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 w Katowicach poprzedziła konferencja PreCOP24 […]
Polski rząd twierdzi, że zgodnie z dyrektywą Bruksela musi działać. Zagraniczni analitycy rynku uprawnień do emisji radzą Polsce, aby […]