TAG: PKEE
Pakiet unijnych regulacji Fit For 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 […]
– Prawdziwie zintegrowany system powinien znajdować synergie między wszystkimi technologiami, które mogą być przydatne do osiągnięcia […]
Trzeba inwestycji, które zapewnią stabilność sieci oraz kwestie społeczne związane z odchodzeniem od węgla. Do tego potrzebne jest stabilne […]
Co oznacza wzrost cen emisji CO2 w systemie EU ETS dla uboższych krajów w Unii Europejskiej, jak uzależniona od węgla Polska? Czy system ten […]
Podczas wirtualnej debaty zorganizowanej przez EurActiv zaproszeni goście rozmawiali o technologiach, które będą wykorzystane do osiągnięcia […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) odniósł się do sprawy przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001/UE w sprawie […]
Inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe są wysoce kapitałochłonne. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) uważa, że Unia Europejska (UE) […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) podkreśla, że elektryfikacja powinna być kołem zamachowym transformacji przyspieszającym […]
Taksonomia jest gwarancją przejrzystości w przejściu na niskoemisyjność. Zrównoważone, naturalne technologicznie inwestycje są niezbędnym […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej wydał stanowisko, w którym dokonuje wstępnej oceny skutków zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) opublikował stanowisko wobec proponowanego prawa klimatycznego Unii Europejskiej, w którym podaje […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą rozporządzenia ustanawiającego […]
5 grudnia 2019 roku Parlament Europejski i Rada UE doszły do porozumienia w zakresie kształtu rozporządzenia w sprawie utworzenia ram […]
Według Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej nowe niskoemisyjne moce wytwórcze będą musiały uwzględniać technologie przejściowe, takie jak […]
Realizacja obecnie dyskutowanej i ambitnej polityki klimatycznej wymaga nie tylko instrumentów wykonawczych, ale także znaczących funduszy – […]