TAG: PKEE

Odpowiedź Unii Europejskiej nie dotyczyła przyczyny, która doprowadziła nas do takiej sytuacji. EU ETS na co dzień wpływa na płynność […]
PGE będzie rewidowała strategię pod kątem energetyki jądrowej, sytuacja jest dynamiczna, być może błędem było założenie takiego udziału […]
W Warszawie zakończyło się Forum Energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowane przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Tematami obrad […]
Każdy kto zdecyduje się na skorzystanie z długiego weekendu z okazji dnia Wszystkich Świętych, powinien pomyśleć o wysokich szacunkach cen […]
Z czego wynika wzrost cen energii, który spowalnia europejskie gospodarki? Ekspert Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Włodzimierz Cupryszak w […]
Przed zbliżającą się zimą, wychodząc naprzeciw fali rosyjskiej dezinformacji, rusza ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Polskiego […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej wyjaśnia jak funkcjonuje polski i europejski rynek energii. Odpowiada też na pytanie, od czego zależy obecna […]
W dobie lawinowego przyrostu cen energii elektrycznej, warto zastanowić się, które urządzenia w naszym domu pochłaniają jej najwięcej. IBRiS […]
 – Ilość prądu pobieranego przez telewizor, laptop czy źródła światła stała się szczególnie ważna wobec zmian na rynku energii […]
Wyjątkowa sytuacja na rynkach energetycznych spowodowana inwazją Rosji na Ukrainę wymaga od Europy rewizji planów transformacji energetycznej […]
Jak wynika z najnowszego badania IBRiS, dla 86 procent Polaków kluczowym argumentem przemawiającym za ograniczeniem zużycia prądu jest chęć […]
Trwająca w całej Europie transformacja energetyczna wymaga stabilnych dostaw energii, które w coraz większym stopniu są od wielu miesięcy […]
Ponad połowa badanych (54 procent) uważa, że wzrost cen energii elektrycznej jest nieunikniony. 46% ankietowanych może płacić więcej, jeśli […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu oraz pięciu największych […]
Pakiet Fit For 55 nie powinien tylko skupiać się na osiąganiu celów klimatycznych Unii Europejskiej, ale również równoważyć negatywne […]
Spółki zrzeszone w PKEE prowadzą szereg inwestycji w celu zastąpienia istniejących, opalanych węglem źródeł ciepła wysokosprawnymi […]
– Członkowie PKEE podążają za europejskimi trendami w zakresie ochrony środowiska, dlatego też zobowiązali się do osiągnięcia […]
W kontekście doniesień medialnych dotyczących skali możliwych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, kluczowe jest doprecyzowanie, jak […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę utworzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego (dalej jako […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) docenia propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą ustanowienia mechanizmu dostosowywania cen na […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest zdania, że usprawnienia w obszarze efektywności energetycznej są konieczne, by osiągnąć […]
Pakiet unijnych regulacji Fit For 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 […]
– Prawdziwie zintegrowany system powinien znajdować synergie między wszystkimi technologiami, które mogą być przydatne do osiągnięcia […]
Trzeba inwestycji, które zapewnią stabilność sieci oraz kwestie społeczne związane z odchodzeniem od węgla. Do tego potrzebne jest stabilne […]
Co oznacza wzrost cen emisji CO2 w systemie EU ETS dla uboższych krajów w Unii Europejskiej, jak uzależniona od węgla Polska? Czy system ten […]
Podczas wirtualnej debaty zorganizowanej przez EurActiv zaproszeni goście rozmawiali o technologiach, które będą wykorzystane do osiągnięcia […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) odniósł się do sprawy przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001/UE w sprawie […]
Inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe są wysoce kapitałochłonne. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) uważa, że Unia Europejska (UE) […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) podkreśla, że elektryfikacja powinna być kołem zamachowym transformacji przyspieszającym […]
Taksonomia jest gwarancją przejrzystości w przejściu na niskoemisyjność. Zrównoważone, naturalne technologicznie inwestycje są niezbędnym […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej wydał stanowisko, w którym dokonuje wstępnej oceny skutków zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) opublikował stanowisko wobec proponowanego prawa klimatycznego Unii Europejskiej, w którym podaje […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą rozporządzenia ustanawiającego […]
5 grudnia 2019 roku Parlament Europejski i Rada UE doszły do porozumienia w zakresie kształtu rozporządzenia w sprawie utworzenia ram […]
Według Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej nowe niskoemisyjne moce wytwórcze będą musiały uwzględniać technologie przejściowe, takie jak […]
Realizacja obecnie dyskutowanej i ambitnej polityki klimatycznej wymaga nie tylko instrumentów wykonawczych, ale także znaczących funduszy – […]
„Finansowanie transformacji energetycznej” to temat kolejnej debaty zorganizowanej w Brukseli przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Goście […]
Sprawiedliwa transformacja energetyczna – pod takim hasłem Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) we współpracy z Danish Energy […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) popiera wypracowanie wspólnego języka, mającego jasne ramy działania dla inwestorów i […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej proponuje wprowadzenie rozwiązania, które ma umożliwić bardziej sprawiedliwy podział kosztów transformacji […]
– Szacujemy, że dzięki inwestycjom członków PKEE udział OZE w wytwarzaniu energii w Polsce osiągnie 27 proc. do 2030 r. – […]
Prezes zarządu PGE Baltica odpowiedzialnej za projekt budowy farm wiatrowych na morzu w Polskiej Grupie Energetycznej przekonuje, że ta technologia […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej proponuje wprowadzenie podatku od śladu węglowego.
10 lipca 2019 roku w Brukseli odbywa się druga edycja, organizowanego przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, wydarzenia „Summer […]
Bez innowacji nie można budować energetyki jutra. Cyfryzacja pomoże lepiej zarządzać sieciami elektroenergetycznymi i redukować ryzyko ich […]