TAG: PKEE
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą rozporządzenia ustanawiającego […]
5 grudnia 2019 roku Parlament Europejski i Rada UE doszły do porozumienia w zakresie kształtu rozporządzenia w sprawie utworzenia ram […]
Według Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej nowe niskoemisyjne moce wytwórcze będą musiały uwzględniać technologie przejściowe, takie jak […]
Realizacja obecnie dyskutowanej i ambitnej polityki klimatycznej wymaga nie tylko instrumentów wykonawczych, ale także znaczących funduszy – […]
„Finansowanie transformacji energetycznej” to temat kolejnej debaty zorganizowanej w Brukseli przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Goście […]
Sprawiedliwa transformacja energetyczna – pod takim hasłem Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) we współpracy z Danish Energy […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) popiera wypracowanie wspólnego języka, mającego jasne ramy działania dla inwestorów i […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej proponuje wprowadzenie rozwiązania, które ma umożliwić bardziej sprawiedliwy podział kosztów transformacji […]
– Szacujemy, że dzięki inwestycjom członków PKEE udział OZE w wytwarzaniu energii w Polsce osiągnie 27 proc. do 2030 r. – […]
Prezes zarządu PGE Baltica odpowiedzialnej za projekt budowy farm wiatrowych na morzu w Polskiej Grupie Energetycznej przekonuje, że ta technologia […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej proponuje wprowadzenie podatku od śladu węglowego.
10 lipca 2019 roku w Brukseli odbywa się druga edycja, organizowanego przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, wydarzenia „Summer […]
Bez innowacji nie można budować energetyki jutra. Cyfryzacja pomoże lepiej zarządzać sieciami elektroenergetycznymi i redukować ryzyko ich […]
Transformacja energetyczna w Niemczech to laboratorium dla innych krajów, jak Polska, która już walczy o środki na to, aby zmiana miała łagodne […]
379 mld euro będzie trzeba wydać rocznie, aby osiągnąć cele klimatyczne UE do 2030 roku. Kolejne miliardy euro inwestycji pociągną za sobą […]