TAG: POIiŚ

PGE Energia Ciepła informuje, że sieci ciepłownicze w Toruniu i Gminie Siechnice otrzymały dofinansowanie na rozwój i modernizację z Programu […]
Rząd otrzymał potwierdzenie dofinansowania projektu „Budowa linii Mikułowa–Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu” ze […]
W ślad za ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru wniosków do konkursu „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł […]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł kolejnych dziewięć umów o dofinansowanie projektów polegających na […]
Ostatnia z podpisanych w 2016 r. umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dotyczy budowy gazociągu […]
W 2016 roku Gaz-System podpisał z Instytutem Nafty i Gazu umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i […]
ROZMOWA Polskie miasta coraz chętniej uczestniczą w unijnych projektach transportowych. Włodarze miast wybierają rozwój autobusów […]
Z końcem września Ministerstwo Energii przekazało do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy […]
(Ministerstwo Energii) Gazociąg zlokalizowany jest na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Umożliwi on przesył gazu w […]
Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. podpisali umowę na realizację projektu pn. Ogólnopolski […]
(Ministerstwo Rozwoju) Przyjęto kolejne kryteria wyboru projektów w sektorze środowiska oraz zaktualizowano Wykaz Dużych Projektów. 8 grudnia […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Na 2016 r. we wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów […]
(Ministerstwo Środowiska) Ruszyły pierwsze konkursy w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i […]
(Ministerstwo Gospodarki) Termomodernizacja siedzib komend Policji w województwie podlaskim to jeden z projektów dofinansowanych w ramach Programu […]
(GDDKiA) GDDKiA podpisała 13 umów o dofinansowanie dla projektów drogowych na łączną kwotę dofinansowania unijnego 8,017 mld złotych. 22 […]
(Ministerstwo Gospodarki) Łączna wartość środków przeznaczonych na działania w ramach IX i X osi priorytetowej POIiŚ w zakresie energetyki w […]