TAG: Polenergia
Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, Tauron poinformował o stanie spraw sądowych będących efektem pozwów wytoczonych przeciwko niemu przez […]
Polskie, norweskie i belgijskie firmy zaangażowane są obecnie w prace przygotowawcze do budowy morskich farm wiatrowych. Do końca 2030 roku z […]
Polenergia i Wind Power mają bezwarunkową zgodę prezesa UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy – podała Polenergia w komunikacie […]
Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za 2018 […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w odpowiedzi na wniosek spółki Polenergia Bałtyk I, określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy […]
Jeszcze w tym roku Polska Grupa Energetyczna ma ogłosić przetarg na budowę w Dolnej Odrze dwóch olbrzymich bloków gazowych po ok. 700 MW. W […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w odpowiedzi na wniosek spółki MFW Bałtyk II, określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej […]
Rada Nadzorcza Polenergii S.A. („Polenergia”) największej polskiej, prywatnej, pionowo zintegrowanej grupy energetycznej powołała w dniu 23 […]
Na Bałtyku wyznaczono nowy obszar pod rozwój farm wiatrowych. To powinno ucieszyć inwestorów, bo chętnych do inwestowania w polski offshore nie […]
Polenergia poinformowała w czwartek o uzgodnieniu w dniu 19 grudnia 2018 r. treści umów związanych z potencjalną sprzedażą 50 proc. udziałów […]
W miniony piątek Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały wstępne wyniki aukcji mocy na 2022 rok. Spółki poinformowały o szacunkach […]
Spółka zależna Polenergii – Grupa PEP – Farma Wiatrowa 17 wzięła udział w aukcji dla wytwórców energii elektrycznej w […]
Spółki zależne Polenergii rozwijające projekty farm wiatrowych o łącznej mocy 199 MW wzięły udział w aukcji na sprzedaż energii z OZE 5 […]
Pierwsza, historyczna aukcja w ramach rynku mocy za nami. Zdaniem ekspertów to pozytywny sygnał dla sektora energetycznego, który potrzebuje […]
PGE chce zmienić swoje węglowe oblicze i szuka możliwości dywersyfikacji swojego parku wytwórczego. Koncern zamierza położyć większy nacisk […]