TAG: Polityka klimatyczna
– Działania na rzecz rozwoju niskoemisyjnych technologii węglowych zmieniają sposób postrzegania węgla, pozwalają także spełniać […]
W Brukseli zakończyły się czwarte Europejskie Dni Węgla w Parlamencie Europejskim. Cykl spotkań i paneli dyskusyjnych skupiony był wokół […]
Energetyka jądrowa może, mimo obaw społecznych, ponownie być na fali wznoszącej, a jest to wynikiem ambitnego podejścia wielu państw do […]
– Sam COP 19 nie ma przełomowego znaczenia. Jest przygotowaniem do konferencji w Paryżu za dwa lata, która rzeczywiście może mieć […]
 „Nieefektywna i oderwana od rynkowych realiów polityka klimatyczna pożera pieniądze, które mogłyby służyć innowacyjnym i ekologicznym […]
– Wiele wskazuje na to, że obecny rząd niewiele robi, aby ustawodawstwo europejskie w zakresie klimatu i energii było przestrzegane. Trudno […]
– Energetyka zyskuje w Polsce na znaczeniu. Wszyscy chcą się nią teraz zajmować, nawet premier Tusk stał się ekspertem, chociaż jak się […]
– Wszystkie oczy są skierowane na Polskę, przewodniczącą konferencji COP 19 – pisze Michalina Golinczak z organizacji Youth Climate […]
Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik zorganizował w Brukseli wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej seminarium, którego […]
Badania PwC udowadniają, że obniżenie emisji dwutlenku węgla wpłynie na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Wskazują na to przykłady ze […]
Wierzymy w sens globalnego porozumienia klimatycznego, dlatego zależało nam, by tegoroczna Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian […]
KOMENTARZ Izabela Albrycht Prezes Instytutu Kościuszki Dzisiaj w Brukseli przedstawiciele państw UE wyrazili zgodę na nowelizację Dyrektywy o […]
W poniedziałek 11 listopada rozpocznie się w Warszawie Konferencja ONZ w Sprawie Zmian Klimatu COP 19. Jej głównym celem będzie ustalenie mapy […]
Czy polityka klimatyczna jest narzędziem represji państw Europy Środkowo-Wschodniej? Czy Polacy mają prawo ją krytykować? Odpowiada Cezary […]
Na łamach niemieckie Die Zeit minister środowiska Marcin Korolec bronił polskiego stanowiska w sprawie polityki klimatycznej w dyskusji z doradcą […]