TAG: Polityka klimatyczna
– Dzisiaj jest ostatni dzień COP 19. Być może konferencja przedłuży się o jeszcze jeden dzień. Dopiero z  treści przyjętych […]
Wczoraj, wspólnie z innymi, dużymi organizacjami – zarówno ekologicznymi, jak i z największą międzynarodową federacją związków zawodowych […]
– Ubolewam nad tym, że cześć organizacji pozarządowych zdecydowało się na opuszczenie konferencji klimatycznej COP19 na znak protestu […]
– Zamiast straszyć wyolbrzymionymi konsekwencjami globalnego ocieplenia, prowadźmy dalsze badania nad naturą zachodzących procesów […]
– Wczoraj w Sejmie obyła się debata nad dwoma ważnymi rządowymi dokumentami o charakterze rozwojowym mianowicie: Strategii Rozwoju Kraju do […]
Prezes Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht ocenia nowego ministra środowiska Macieja Grabowskiego. – Nowy minister rozumie potrzebę tych […]
KOMENTARZ Wojciech Jakóbik Redaktor naczelny BiznesAlert.pl i ekspert Instytutu Jagiellońskiego W trakcie kończącego się już Szczytu […]
Thomas Becker, dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) ocenia, że kraje europejskie powinny przyjąć wiążące cele […]
Czytając ironiczne komentarze w zagranicznej prasie można odnieść wrażenie, że Polska jest głównym winowajcą zmian klimatycznych […]
Gradziuk: Eksporterzy patentów OZE nie oddadzą za darmo kur znoszących złote jaja – Od lat można usłyszeć ze strony krajów […]
Delegacja 10 posłów do Parlamentu Europejskiego będzie od poniedziałku brała udział w odbywającym się w Warszawie szczycie klimatycznym. Jej […]
– Spotykamy się dzisiaj w związku z odbywającym się właśnie Szczytem Klimatycznym (COP), aby dyskutować o wyzwaniach politycznych, […]
Poprawność polityczna od lat nie pozwala publicznie pytać, czy to faktycznie człowiek, emitując CO2 do atmosfery, ponosi odpowiedzialność za […]
To jest temat, który otaczają niebywałe opary absurdu i jednocześnie ciężar gatunkowy rozwiązań, jakie za nim stoją ich i skutków dla […]
Podsekretarz stanu w MŚ Aneta Wilmańska wzięła udział w konferencji Creating Sustainable National and Local Level Financing Models for Climate […]