TAG: Polityka klimatyczna
„Europejskie emisje CO2 są obiektywnie niewielkie. To tylko 11% emisji globalnych. Wbrew obietnicom jednostronna polityka klimatyczna UE nie […]
– W KE przygotowujemy mapę drogową działań w sprawie klimatu. Koncentrujemy się na 2030 roku. Do wtedy optymalna wartość redukcji to 40 […]
– Bezpieczeństwo energetyczne – oznaczające dostępność energii w każdym czasie, w różnych formach, w wystarczającej ilości i po […]
Jest 95 procent prawdopodobieństwa że człowiek wpływa na klimat. Powinniśmy wierzyć ekspertom. Nie wiemy jednak jaka jest skala tego wpływu […]
Departament Analiz Strategicznych przy Kancelarii Premiera opublikował dokument „Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku […]
– Bez wypracowania rozwiązania dla zatrzymania zmian klimatu w ramach sektora energetycznego nie poradzimy sobie. Dlatego gratuluję Polakom […]
Ministerstwo Środowiska zainicjowało programy, które mają promować “zielone” technologie. Wprowadzone dzięki temu produkty podbijają […]
– Działania na rzecz rozwoju niskoemisyjnych technologii węglowych zmieniają sposób postrzegania węgla, pozwalają także spełniać […]
W Brukseli zakończyły się czwarte Europejskie Dni Węgla w Parlamencie Europejskim. Cykl spotkań i paneli dyskusyjnych skupiony był wokół […]
Energetyka jądrowa może, mimo obaw społecznych, ponownie być na fali wznoszącej, a jest to wynikiem ambitnego podejścia wielu państw do […]
– Sam COP 19 nie ma przełomowego znaczenia. Jest przygotowaniem do konferencji w Paryżu za dwa lata, która rzeczywiście może mieć […]
 „Nieefektywna i oderwana od rynkowych realiów polityka klimatyczna pożera pieniądze, które mogłyby służyć innowacyjnym i ekologicznym […]
– Wiele wskazuje na to, że obecny rząd niewiele robi, aby ustawodawstwo europejskie w zakresie klimatu i energii było przestrzegane. Trudno […]
– Energetyka zyskuje w Polsce na znaczeniu. Wszyscy chcą się nią teraz zajmować, nawet premier Tusk stał się ekspertem, chociaż jak się […]
– Wszystkie oczy są skierowane na Polskę, przewodniczącą konferencji COP 19 – pisze Michalina Golinczak z organizacji Youth Climate […]