TAG: Polityka Surowcowa Państwa

Cicho i bez komentarzy krajowe media podały informację, że pierwszego marca 2022 roku Rada Ministrów zatwierdziła uchwałę w sprawie przyjęcia […]
Rząd przyjął uchwałę w sprawie polityki surowcowej państwa, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, […]
Kopalnia Krupiński staje się symbolem nieprawidłowości w polskim górnictwie i geologii. W Sejmie RP rozpoczęła działania komisja ds. kopalni […]
Kluczowym elementem każdej polityki są sprawy organizacyjne. W tym zakresie projekt utworzenia Polskiej Agencji Geologicznej decydujący o […]
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na regionalną konferencję konsultacyjną dotyczącą projektu […]
Musimy powołać Polską Agencję Geologiczną, która będzie kluczowym elementem w tworzonym systemie Polityki Surowcowej Państwa – mówił […]
Zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która odbędzie się 13 czerwca 2018 […]
Na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się kolejna z serii konferencji konsultacyjnych dotyczących projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP) […]
W Szczecinie 18 kwietnia eksperci i przedsiębiorcy będą dyskutować o polityce surowcowej. Spotkanie w Uniwersytecie Szczecińskim (Centrum […]
W Toruniu odbyły się kolejne konsultacje związane z projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem dyskusji był drugi filar PSP dot. m.in […]
Rada Legislacyjna opublikowała opinię o projekcie ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, w której wyraża pozytywną opinię wobec zamiaru […]