TAG: Prairie Mining
Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Prairie Mining zamierza do 2024 r. zbudować kopalnię Jan Karski, której żywotność […]
Na narastające wątpliwości wokół projektu budowy kopalni Jan Karski zareagował w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” przedstawiciel […]
Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), nowoczesna spółka eksploracyjno-wydobywcza, kontynuuje prace związane z rozwojem […]
Prowadzone przez australijską firmę Prairie Mining prace zmierzające do rozpoczęcia wydobycia węgla w Polsce mogą nie pójść zgodnie z planem […]
Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powiedział wczoraj w Sejmie, że zależy mu żeby firmy […]
Pozytywnie zaopiniowany projekt zagospodarowania złoża i silne poparcie władz regionalnych dla budowy kopalni Jan Karski.
– Wbrew pozorom Polska nie jest „krajem stojącym na węglu” (ew. „carbon state”) m.in. z prostego powodu – sektor górniczy jest […]
W Katowicach dobiega końca Europejski Kongres Gospodarczy. Na jednej z ostatnich sesji o przyszłości sektora węglowego w Europie i w Polsce […]
Prairie Mining Ltd. spółka, która chce budować w Polsce nowe kopalnie węgla, uzgodniła warunki kontynuacji inwestycji wraz z inwestorem CD Capital.
Prairie Mining, spółka eksploracyjno-wydobywcza koncentrująca działalność w Polsce wyemitowała 11,5 mln akcji dla brytyjskich inwestorów […]
Prairie Mining będzie do ’18 pracować nad studium wykonalności dla projektu Dębieńsko, które stanie się podstawą dla instytucji […]
Prairie Mining Limited (Prairie, Spółka) publikuje wyniki Studium ewaluacyjnego (Scoping Study) dla swej inwestycji w Dębieńsku na Górnym Śląsku.
Analiza marketingowa wykonana przez firmę consultingową CRU Group potwierdza dużą przewagę kosztową węgla koksującego z kopalni Dębieńsko, […]
Prairie Mining szacuje, że konieczne do poniesienia nakłady na infrastrukturę projektu wydobywczego w Dębieńsku wynieść mogą około 10 mln […]
Prairie Mining prowadzi zaawansowane rozmowy z chińskimi bankami w sprawie finansowania budowy kopalni Jan Karski. Zakłada, że z tego źródła […]