TAG: Prawo geologiczne i górnicze
(Polska Agencja Prasowa) Brak odpowiedniego rozporządzenia co najmniej o kilka tygodni wydłuży czas oczekiwania na stwierdzenie niektórych […]
(Teresa Wójcik) W Sejmie nadany został bieg legislacyjny poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (PGG) […]
Zmiany w przyznawaniu koncesji na poszukiwania m.in. ropy i gazu, w tym ułatwienia dla przedsiębiorców, przy jednoczesnym zabezpieczeniu […]
(Teresa Wójcik) Z jednej strony nie ustają naciski ekspertów, aby Ministerstwo Energii „wygaszało” kopalnie. Z drugiej – są […]
(Polska Agencja Prasowa) Ograniczenie zagrożenia awariami w czasie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na polskich wodach morskich to główny […]
KOMENTARZ Bartłomiej Sawicki Redaktor BiznesAlert.pl – W tym trudnym dla nas okresie spowodowanym  niskimi cenami gazu i ropy, zakończenie […]
(Sejm/BS) Pod koniec stycznia posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej […]
KOMENTARZ Grzegorz Makuch Współpracownik BiznesAlert.pl W 2006 r. wydano w Polsce pierwsze koncesje na poszukiwanie gazu w łupkach. W poszukiwanie […]
Najważniejsze zadania dla Głównego Geologa Kraju obecnie to przygotowanie polityki surowcowej, powołanie służby geologicznej oraz przygotowanie […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Doroczna konferencja OPPPW, organizacji zrzeszającej firmy węglowodorowe w Polsce nie pozostawia […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Ministerstwo Skarbu Państwa zapewniało latem 2014 r., że projekt ustawy w sprawie przygotowania i […]
(Ministerstwo Środowiska) Zgodnie ze znowelizowaną 11 lipca 2014 r. ustawą prawo geologiczne i górnicze minister środowiska, corocznie, w […]
– Od zeszłego roku widać znaczne spowolnienie poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Wycofują się kolejni inwestorzy. Być może wynika to z […]
Minister skarbu państwa 5 lutego b.r. przekazał do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt specustawy łupkowej, która urzędowo nosi tytuł […]
KOMENTARZ Dr Paweł Poprawa Instytut Studiów Energetycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza Wycofanie się koncernu Chevron z poszukiwań gazu ziemnego […]