TAG: Program Czyste Powietrze
Program priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze” był tematem drugiego spotkania Zespołu Koordynacyjnego Komisji Europejskiej, Banku Światowego […]
Ocenia się, że z powodu smogu i powikłań zdrowotnych wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za […]
Polski Alarm Smogowy wyraził stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanych przez Ministerstwo Energii norm jakości węgla. W proponowanym kształcie […]
Za 10 lat, kiedy zakończy się przyjmowanie wniosków w ramach programu Czyste Powietrze, będziemy mogli się zastanowić, czy nie zakazać […]
Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. I jest to związana z realizacją rządowego […]
Walka ze smogiem wymaga aktywnych działań zmierzających do redukcji tzw. niskiej emisji. Jednym z jej elementów może być zwiększenie […]
W styczniu 2017 roku rząd przygotował program Czyste Powietrze, czyli listę 15 rekomendacji, wśród których znajdują się bardzo ważne […]
Rząd zapowiada skuteczną walkę ze smogiem. Premier Mateusz Morawiecki określił każdemu z resortów zadania oraz terminy ich realizacji.
Dzień 22 lutego może zostać zapamiętany jako punkt zwrotny w walce ze smogiem w Polsce. Wyrok trybunału zdopingował rząd do pracy i może […]
Muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, ich mieszanki oraz paliwo powstałe z mieszanek paliw zawierających mniej niż 85 proc. węgla […]
– Wykonaliśmy już znaczną cześć programu „Czyste Powietrze”. Kolejne punkty są w trakcie realizacji. Myślę że początek […]
– Brak norm jakości węgla w Polsce skutkuje możliwością legalnej sprzedaży paliwa zasiarczonego, zawilgoconego, o wysokiej zawartości […]
Premier Mateusz Morawiecki może wymusić szybszą modernizację polskiej energetyki, ale nie spodziewałbym się personalnego trzęsienia ziemi w […]
W ramach rządowych działań związanych z tzw. Programem Czyste Powietrze przygotowano kilka programów, m.in. o standaryzacji paliw, rozwoju […]