TAG: Prosument

– Opóźnione następstwa rozpoczętego w 2021 roku kryzysu energetycznego dają o sobie znać dopiero dzisiaj. […] Zużycie energii […]
Wszystkie komitety wyborcze partii mających w obecnych sondażach szansę na wejście do nowego Sejmu deklarują poparcie energetyki jądrowej. Poza […]
Prosumenci indywidualni mogą wytwarzać zieloną energię w domkach jednorodzinnych. Prosumenci zbiorowi mogą działać w blokach, wspólnotach […]
– Energetyka prosumencka to dobry kierunek, który powinien być konsekwentnie rozwijany. To właśnie odbiorcy, którzy posiadali pompy […]
Za kilka dni minie rok od początku wprowadzania nowego systemu rozliczenia energii prosumentów net-billing. Wiemy już jakie bieżące zmiany […]
Tauron poinformował, że przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej w Małopolsce. Ma on moc 100 kW […]
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że kolejna edycja programu Mój Prąd wystartuje 15 grudnia 2022 roku. Prosumenci będą […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej kontynuuje edukację na temat cen energii na rachunkach Polaków.
Już na początku 2021 roku, kiedy stało się jasne, że Polski Ład – kreowany na flagowy projekt rządu – nie może doprowadzić energetyki w […]
Eksperci Taurona przedstawili poradnik, który pokazuje, jak korzystać z nowego systemu rozliczeń prosumentów w fotowoltaice. – […]
Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza nowy podmiot jakim ma być Krajowy Punkt Kontaktowy. Punkt ten ma […]
W ostatnich lata ruch prosumentów energii odnawialnej odcisnął wyraźne piętno na polskiej energetyce. Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że […]
W poprzednim miesiącu do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw […]
Podczas środowego posiedzenia senatu nie zostały zgłoszone żadne poprawki do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie […]
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęta przez Sejm 29 października 2021 roku, została 14 grudnia podpisana przez Prezydenta […]
Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii został wycofany z prac Sejmu, o czym poinformowała jego autorka Jadwiga Emilewicz […]
Operator sieci przesyłowej narzeka, że boom na panele fotowoltaiczne w Polsce zagraża stabilności systemu elektroenergetycznego. Prosumenci […]
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz przedstawiała w Sejmie na posiedzeniu komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych […]
Polityka Energetyczna Polski 2040 stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego ponieważ uzależnia nasz kraj od długookresowego importu […]
Grzegorz Onichimowski z Instytutu Obywatelskiego komentuje program energetyczny Koalicji Obywatelskiej dla BiznesAlert.pl. – Być może […]
– Polski ustawodawca powinien jak najszybciej wprowadzić definicję prosumenta wirtualnego do prawnego porządku krajowego w celu […]
Nazwa i pomysł klastrów energii są polskim wynalazkiem, choć podobne koncepcje funkcjonują w wielu europejskich państwach, m.in. w Niemczech […]
– Polska popiera cel Komisji Europejskiej wskazujący, że Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Jednocześnie […]
– Brak dobrych uregulowań prawnych to główny problem magazynów energii. Konieczne jest zniesienie istniejących obecnie barier […]
Krzysztof Mazur, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Na […]
Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu oraz pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska przedstawił rządowe plany rozwoju […]
Polska ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) nie jest jeszcze w pełni dostosowana do przepisów Dyrektywy o OZE, szczególnie do jej […]
2019 rok był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów wzrosła niemal […]
Śledząc rozwój Odnawialnych Źródeł Energii najczęściej można spotkać informacje zachęcające do zaangażowania w rozwój energetyki […]
W ciągu najbliższych kilku miesięcy zajmiemy się trzema pakietami dotyczącymi OZE. Chodzi o prosumenta zbiorowego, ustawę odległościową oraz […]
Informacje płynące z Komisji Europejskiej wskazują, że jeżeli utrzymamy tempo wykorzystania i budowy odnawialnych źródeł energii, to za dwa […]
Sejm przyjął w środę zrównanie stawki VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. Kolejne ułatwienia dla prosumentów energii mogą wejść w […]
Z najnowszego raportu na temat prosumeryzmu w Polsce wynika, że w naszym kraju zachodzi wyraźna zmiana sposobu myślenia o energetyce. Za […]
Obecna nowelizacja ustawy OZE umożliwi wytwórcom wybór najkorzystniejszego systemu rozliczeń: prosumenckiego z metodą tzw. opustów lub też […]
Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł […]
Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta także na wspólnoty mieszkaniowe – zadeklarowała w piątek minister […]
Tzw. pakiet prosumencki zawarty w noweli ustawy o OZE to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej […]
O tym jak rozwijać Odnawialne Źródła Energii w miastach przyszłości piszą Konrad Janiszewski, Piotr Kleinschmidt, Anna Kozubal, Damian […]
Wdrażanie nowoczesnych systemów łączności to przyszłość o której nie ma odwrotu w energetyce. Bez nich nie możliwe będzie zarządzanie […]
W tym roku można się spodziewać uruchomienia instalacji prosumenckich o łącznej mocy równoważnej jednemu blokowi energetycznemu o mocy ok. 200 […]
 Zielona energia z wiatru jako remedium na problemy rosnących cen energii oaz spadku  konkurencyjności polskiej gospodarki? Polskie […]
Zwiększenie nacisku na rozwój energetyki prosumenckiej będzie jedną z uwag Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do projektu Polityki […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, jeszcze pięć lat temu w Niemczech działało tylko ok. 5 tys. domowych, bateryjnych magazynów energii […]
Rozwój transportu zeroemisyjnego stanie się nie tylko narzędziem w walce ze smogiem. Przyczyni się także do aktywizacji polskich konsumentów, z […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, posłowie z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim przyjęli […]