TAG: Prosument
– Polska popiera cel Komisji Europejskiej wskazujący, że Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Jednocześnie […]
– Brak dobrych uregulowań prawnych to główny problem magazynów energii. Konieczne jest zniesienie istniejących obecnie barier […]
Krzysztof Mazur, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Na […]
Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu oraz pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska przedstawił rządowe plany rozwoju […]
Polska ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) nie jest jeszcze w pełni dostosowana do przepisów Dyrektywy o OZE, szczególnie do jej […]
2019 rok był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów wzrosła niemal […]
Śledząc rozwój Odnawialnych Źródeł Energii najczęściej można spotkać informacje zachęcające do zaangażowania w rozwój energetyki […]
W ciągu najbliższych kilku miesięcy zajmiemy się trzema pakietami dotyczącymi OZE. Chodzi o prosumenta zbiorowego, ustawę odległościową oraz […]
Informacje płynące z Komisji Europejskiej wskazują, że jeżeli utrzymamy tempo wykorzystania i budowy odnawialnych źródeł energii, to za dwa […]
Sejm przyjął w środę zrównanie stawki VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. Kolejne ułatwienia dla prosumentów energii mogą wejść w […]
Z najnowszego raportu na temat prosumeryzmu w Polsce wynika, że w naszym kraju zachodzi wyraźna zmiana sposobu myślenia o energetyce. Za […]
Obecna nowelizacja ustawy OZE umożliwi wytwórcom wybór najkorzystniejszego systemu rozliczeń: prosumenckiego z metodą tzw. opustów lub też […]
Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł […]
Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta także na wspólnoty mieszkaniowe – zadeklarowała w piątek minister […]
Tzw. pakiet prosumencki zawarty w noweli ustawy o OZE to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej […]