TAG: Prosument

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii został wycofany z prac Sejmu, o czym poinformowała jego autorka Jadwiga Emilewicz […]
Operator sieci przesyłowej narzeka, że boom na panele fotowoltaiczne w Polsce zagraża stabilności systemu elektroenergetycznego. Prosumenci […]
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz przedstawiała w Sejmie na posiedzeniu komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych […]
Polityka Energetyczna Polski 2040 stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego ponieważ uzależnia nasz kraj od długookresowego importu […]
Grzegorz Onichimowski z Instytutu Obywatelskiego komentuje program energetyczny Koalicji Obywatelskiej dla BiznesAlert.pl. – Być może […]
– Polski ustawodawca powinien jak najszybciej wprowadzić definicję prosumenta wirtualnego do prawnego porządku krajowego w celu […]
Nazwa i pomysł klastrów energii są polskim wynalazkiem, choć podobne koncepcje funkcjonują w wielu europejskich państwach, m.in. w Niemczech […]
– Polska popiera cel Komisji Europejskiej wskazujący, że Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Jednocześnie […]
– Brak dobrych uregulowań prawnych to główny problem magazynów energii. Konieczne jest zniesienie istniejących obecnie barier […]
Krzysztof Mazur, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Na […]
Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu oraz pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska przedstawił rządowe plany rozwoju […]
Polska ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) nie jest jeszcze w pełni dostosowana do przepisów Dyrektywy o OZE, szczególnie do jej […]
2019 rok był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów wzrosła niemal […]
Śledząc rozwój Odnawialnych Źródeł Energii najczęściej można spotkać informacje zachęcające do zaangażowania w rozwój energetyki […]
W ciągu najbliższych kilku miesięcy zajmiemy się trzema pakietami dotyczącymi OZE. Chodzi o prosumenta zbiorowego, ustawę odległościową oraz […]
Informacje płynące z Komisji Europejskiej wskazują, że jeżeli utrzymamy tempo wykorzystania i budowy odnawialnych źródeł energii, to za dwa […]
Sejm przyjął w środę zrównanie stawki VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. Kolejne ułatwienia dla prosumentów energii mogą wejść w […]
Z najnowszego raportu na temat prosumeryzmu w Polsce wynika, że w naszym kraju zachodzi wyraźna zmiana sposobu myślenia o energetyce. Za […]
Obecna nowelizacja ustawy OZE umożliwi wytwórcom wybór najkorzystniejszego systemu rozliczeń: prosumenckiego z metodą tzw. opustów lub też […]
Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł […]
Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta także na wspólnoty mieszkaniowe – zadeklarowała w piątek minister […]
Tzw. pakiet prosumencki zawarty w noweli ustawy o OZE to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej […]
O tym jak rozwijać Odnawialne Źródła Energii w miastach przyszłości piszą Konrad Janiszewski, Piotr Kleinschmidt, Anna Kozubal, Damian […]
Wdrażanie nowoczesnych systemów łączności to przyszłość o której nie ma odwrotu w energetyce. Bez nich nie możliwe będzie zarządzanie […]
W tym roku można się spodziewać uruchomienia instalacji prosumenckich o łącznej mocy równoważnej jednemu blokowi energetycznemu o mocy ok. 200 […]
 Zielona energia z wiatru jako remedium na problemy rosnących cen energii oaz spadku  konkurencyjności polskiej gospodarki? Polskie […]
Zwiększenie nacisku na rozwój energetyki prosumenckiej będzie jedną z uwag Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do projektu Polityki […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, jeszcze pięć lat temu w Niemczech działało tylko ok. 5 tys. domowych, bateryjnych magazynów energii […]
Rozwój transportu zeroemisyjnego stanie się nie tylko narzędziem w walce ze smogiem. Przyczyni się także do aktywizacji polskich konsumentów, z […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, posłowie z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim przyjęli […]
Instalacja C-GEN elastycznie dostosowuje się do sytuacji i na żądanie operatora dostarczy do systemu tyle energii elektrycznej, ile w danej chwili […]
Od listopada na Litwie zostaną poprawione warunki dla konsumentów produkujących energię dla zaspokajania własnych potrzeb.
Po roku od uchwalenia kontrowersyjnej ustawy o realizacji inwestycji wiatrowych (tzw. „antywiatrakowej”) i nie mniej kontrowersyjnej […]
– Nowelizacja ustawy o OZE i ustawy odległościowej, którą w noweli nazywa się „i inną ustawą”. Znajdują się tam szczególne […]
Jak poinformował portal Garamwzielone.pl w czwartek Ministerstwo Energii zaprezentuje w Sejmie założenia zapowiadanej od zeszłego roku, kolejnej […]
– W energetyce należy odróżnić działania, które są opłacalne w warunkach rynkowych i takie, które opłacalne nie są, ale podejmuje […]
Została znowelizowana ustawa Prawo energetyczne ustawa z 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jest to nowa […]
 Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii przekonuje, że nowe regulacje unijne proponowane w pakiecie zimowym mogą być dla Polski szansą […]
Zmiany BAT to poważne konsekwencje dla polskiej energetyki. Nasza polityka energetyczna nie będzie w stanie pogodzić pełnej obrony interesów […]
W tym tygodniu, 20-go lutego, minęła druga rocznica uchwalenia ustawy o OZE z tzw. poprawką prosumencką. Społeczeństwo dowiedziało się o […]
28 grudnia br. Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii pierwsze trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Wartość […]
Rozmowę prowadzi Marcin Wandałowski, Redaktor Centrum Strategii Energetycznych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, w ramach oferty o nazwie Energia+Fotowoltaika Enea zaoferuje przyszłym prosumentom kompleksową obsługę […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, goszczący na antenie Polskiego Radia 24 Mariusz Radziszewski, naczelnik wydziału OZE w Ministerstwie […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, takie wnioski płyną z raportu, który miał na celu określenie potencjału produkcji energii przez […]