TAG: PSEW
W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyła się prezentacja raportu Instytutu Jagiellońskiego, w którym przeanalizowane zostały założenia […]
 Zielona energia z wiatru jako remedium na problemy rosnących cen energii oaz spadku  konkurencyjności polskiej gospodarki? Polskie […]
Najwyższa Izba Kontroli rozważa ponowną kontrolę dotyczącą energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce. NIK będzie chciał się przyjrzeć […]
Realizacja przez Polskę unijnych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii wymaga zwiększenia udziału wiatru w segmencie wytwarzania energii.
Nad założeniami ustawy pracuje Parlamentarny Zespół ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej pod przewodnictwem Zbigniewa Gryglasa. Zostaną one […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej rekomenduje zakup większej ilości energii z elektrowni wiatrowych na lądzie w 2019 r. niż wynika to z […]
Stworzenie warunków do pełnego wykorzystania potencjału lądowej i morskiej energetyki wiatrowej w Polsce pozwoliłoby obniżyć ceny energii dla […]
Ponad 8 mld zł pozostało z tegorocznego budżetu przeznaczonego na energię z elektrowni wiatrowych i słonecznych o mocach przekraczających 1 MW […]
Podczas konferencji EEC Green odbywającej się równolegle do katowickiego szczytu klimatycznego miał miejsce panel poświęcony innowacjom w […]
Morskie farmy wiatrowe mogą stać się polską specjalnością w zakresie rozwoju zielonej energetyki. Potencjał na Bałtyku może sięgać nawet […]
– Dużą przewagą Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest ich konkurencyjna cena. Energetyka wiatrowa dzięki skali rozwoju i systemów […]
Najwyższa Izba Kontroli i Urząd Regulacji Energetyki dołączyły do grona realistów, którzy od dawna zwracają uwagę, że osiągnięcie przez […]
Moja ocena tegorocznej imprezy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej jest w głównej mierze subiektywnym podsumowaniem obecnego stanu rynku […]
Idą zmiany, od wielu miesięcy oczekiwane – tak powitał uczestników XIII Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej […]
Elektryfikacja gospodarki oznacza, że będziemy w coraz większym stopniu uzależnieni od ich stabilnych dostaw, tym ważniejsze będzie zapewnienie […]