TAG: REMIT

Ukraińska giełda energii (UEEX) przygotowuje się na nowe wyzwania reformy rynku gazu na Ukrainie. Pierwszym efektem będzie wdrożenie […]
Na koniec 2017 r. została opublikowana kluczowa dla sektora energetycznego Informacja Prezes URE zawierająca wykaz najczęściej popełnianych […]
 Dr Paweł Ostrowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii, opowiada o tym, jak zbudować polski hub gazowy i jak radzi sobie giełda. 
(Towarowa Giełda Energii) Ireneusz Łazor złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii z dniem 29 lipca br.
(Gaz-System S.A.) GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał status RRM (Registered Reporting Mechanism) pozwalający na samodzielne raportowanie danych zgodnie z […]
(TGE) Rozporządzenie REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) reguluje zasady współdziałania państw Unii […]
(URE) Rok 2015 to rok wielu zmian w szeroko rozumianej energetyce, poczynając od istotnych zmian legislacyjnych w różnych obszarach, jak OZE czy […]
(Gaz-System) Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym do REMIT przyjętym przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r., tj. rozporządzeniem Komisji […]
Prezes URE przypomina, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw […]
KOMENTARZ: Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl  W piątek (24 lipca) Sejm zaakceptował poprawki Senatu do spec ustawy o strategicznych […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor Biznesalert.pl Na obecnym, 97 posiedzeniu Sejmu zostanie przyjęta kolejna nowelizacja ustawy Prawo energetyczne […]
W Sejmie 21 lipca 2015 r. odbyło się II czytanie projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki nowelizacji hurtowy rynek energii […]
(Teresa Wójcik) Do parlamentu wpłynął projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Wczoraj w sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i […]
Towarowa Giełda Energii uruchomiła dzisiaj Giełdową Platformę Informacyjną (GPI) www.gpi.tge.pl, na której znajdują się uaktualniane na […]