TAG: Rezerwa węglowa

Odpowiadając na obecny kryzys energetyczny, kopalnie węgla brunatnego należące do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna obecnie […]
Polska Grupa Energetyczna zamierza stworzyć platformę do handlu energią poza giełdą po zniesieniu obligo.
Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego poczeka jeszcze do pierwszego kwartału 2023 roku przez rozmowy o finansowaniu.
Tauron zawarł umowę z ministerstwem aktywów państwowych o warunkowej sprzedaży 100 procent akcji kopalni: Sobieski, Janina i Brzeszcze […]
– Wydzielenie aktywów węglowych jest projektem wielostronnym, a w obliczu obecnego kryzysu energetycznego, nabiera szczególnie […]
Tauron sprzeda Skarbowi Państwa sto procent akcji spółki Tauron Wydobycie, a razem z nią Kopalnie Sobieski, Janina i Brzeszcze.
Tauron chce sześć razy powiększyć ilość Odnawialnych Źródeł Energii w swym portfolio i zmniejszyć emisję CO2 o 79 procent. Ta spółka […]
Tauron przekonuje, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego przejmie jego aktywa węglowe do końca roku.
Tworzona Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego może zostać wyłączona w drodze ustawy z obowiązku zgłoszenia prezesowi Urzędu Ochrony […]
Dokument, na podstawie którego ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, został pozytywnie zarekomendowany przez Komitet […]
Pięćdziesięcioletnia elektrownia węglowa Schongau o mocy 64 MW musiała wrócić do pracy jako rezerwowe źródło energii przywrócone do życia […]
Enea przedstawiła aktualizację strategii rozwoju zakładającą transformację energetyczną ku Odnawialnym Źródłom Energii oraz dążenie do […]
Portal WysokieNapięcie.pl dotarł do uwag ministra pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki na […]
Pierwszego grudnia wiceminister Piotr Pyzik został powołany na pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa […]
Minister aktywów państwowych Jacek Sasin odpowiedział na pytania BiznesAlert.pl o tempo prac nad reformą wydzielenia aktywów węglowych z […]
Analiza ministerstwa klimatu i środowiska z czasów Michała Kurtyki to atak na reformę Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego mającej […]
– Wzrost cen węgla wywołany kryzysem energetycznym staje się dla niektórych wymówką do zatrzymania niezbędnych reform w górnictwie i […]
Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Taurona na poziomie BBB – z perspektywą stabilną. Wzięła pod uwagę istotną […]
Forum Ekonomiczne w Karpaczu będzie okazją do kilku ważnych ogłoszeń, ale nie należy spodziewać się przełomu wobec paraliżu decyzyjnego […]
Puls Biznesu ujawnia nowe ustalenia odnośnie do informacji BiznesAlert.pl o zapisach umowy społecznej rządu z energetyką, w której pojawił się […]
Spółki elektroenergetyczne skarbu państwa porozumiały się w sprawie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Pozwoli […]
Premier RP Mateusz Morawiecki wystąpił podczas konferencji Śląski Ład. Omówił założenia polskiej transformacji energetycznej. – Miną […]
Dyskusja o finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce zorganizowana przez Instytut Jagielloński i przeprowadzona w oparciu o zasadę Chatham […]
Wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetyki węglowej i górnictwa Artur Soboń zapewnia, że […]
Prezes Tauronu Paweł Strączyński zapowiedział w programie Parkiet TV, że chce spotkać się z zarządem JSW w sprawie przejęcia kopalń jego […]
Związkowcy i przedstawiciele rządu parafowali w środę w Katowicach umowę społeczną zakładającą m.in. wygaszenie kopalń węgla […]
– Minister Soboń zakłada, że NABE będzie projektem prowadzonym na zasadach komercyjnych. Trudno to sobie wyobrazić – pisze Dr Marcin […]
Fitch Ratings ocenia, że proponowane przez polski rząd wydzielenie elektrowni węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego […]
– Elektrownie opalane węglem jeszcze długo będą źródłem bezpieczeństwa dostaw. Jest oczywiste, że muszą zostać w systemie, aby […]
Po latach oporu Polska uznała, że nie ma nadziei na trwanie przy węglu i trzeba szukać sposobu, by zrezygnować z tego źródła energii na rzecz […]
Ministerstwo aktywów państwowych złożyło do rządu wniosek o rozpoczęcie prac nad programem wydzielenia aktywów węglowych oraz uruchomieniem […]
– Po przygotowywanym obecnie przez rząd wydzieleniu z grup energetycznych aktywów wytwórczych opartych na węglu, Tauron pozostanie […]
Tematem dzisiejszego wydania podcastu Spięcie BiznesAlert.pl jest wydzielenie aktywów węglowych z polskich spółek energetycznych.
– Polska Grupa Energetyczna oświadczyła, że nie będzie wydobywać węgla w Złoczewie. Mimo to  postępowanie koncesyjne trwa, a Generalna […]
Węgiel nie zniknie z Polski dzięki Skarbowi Państwa, który utrzyma elektrownie węglowe niezbędne z powodu bezpieczeństwa energetycznego […]
Wydzielenie aktywów górniczych ma się stać przedmiotem prac rządu w tym lub przyszłym tygodniu. Wcześniej zostanie opublikowany projekt prawa […]
Projekt wydzielenia aktywów węglowych zakłada, że elektrownie węglowe zostaną wydzielone z PGE, Enei i Tauronu – poinformował […]
Dzisiaj w wykazie prac legislacyjnych rządu ma się pojawić projekt (lub jego opis) wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych […]
 – W przyszłym tygodniu skierujemy do prac rządowych projekt rewolucyjny, restrukturyzacji energetyki. Zakłada wydzielenie spółek […]
Czy za cztery lata zabraknie Polsce mocy w systemie elektroenergetycznym? Rynek mocy, czyli mechanizm wspierający polską energetykę węglową, […]
Tematem dzisiejszego wydania podcastu Spięcie BiznesAlert.pl jest rola węgla w polskiej energetyce – kiedy i jak od niego odejść, i co nastąpi potem.
Polska Grupa Energetyczna (PGE) wyraziła nadzieję, że pozna koncepcję wydzielenia aktywów węglowych do odrębnego podmiotu w najbliższych […]
Polska Grupa Energetyczna opublikowała wyniki spółki za 2020 rok. Ubiegły rok stał pod znakiem mniejszego zapotrzebowania na energię i nowej […]
– Polska jest jednym z krajów najbardziej narażonych na wzrost cen uprawnień do emisji CO2 – podaje agencja Fitch. Może on spowodować, […]
Transformacja energetyczna jest koniecznością przy wysokich cenach uprawnień do emisji CO2 i odejściu instytucji finansowych od finasowania paliw […]