TAG: Rojsa

Konsorcjum w skład którego wchodzą spółki traderskie Vitol oraz Mercantile & Maritime Energy podpisało porozumienie z Rosnieftem dotyczące […]
Rząd rosyjski pracuje nad opracowaniem jednolitego prawa umożliwiającego rozwój nowych instalacji eksportowych LNG. Uwzględni w nim jednak obawy […]
Po wprowadzeniu przez władze Chin embarga na dostawy węgla koksującego z Australii znacznie wzrosły dostawy tego surowca z Ameryki Północnej.