TAG: Rosnieftgaz

Nabycie 19,5 proc. akcji Rosnieftu przez konsorcjum katarskiego funduszu państwowego i grupy Glencore, to dowód na to, że zagraniczne firmy […]
Poprzez swoja spółkę zależną Wostokgazinwest Rosnieftegaz na początku sierpnia nabył pięć uprzywilejowanych akcji Transnieftu i poprosił o […]
(Prime/Piotr Stępiński) Jak poinformował dziennikarzy szef Rosnieftu Igor Sieczin Surgutnieftegaz nie planuje zakupu akcji kierowanej przez niego […]
(Wiedomosti/Teresa Wójcik) Rada Dyrektorów Rosnieftu wybrała Igora Sieczina prezesem koncernu na następną kadencję. Czyli zgodnie z decyzją […]