TAG: Rozporządzenie SOS
(Wojciech Jakóbik) Kolejny Polak będzie referował opinię na temat kluczowy dla bezpieczeństwa dostaw gazu. Poseł do Parlamentu Europejskiego […]
Tzw. pakiet zimowy, czyli propozycje KE, które mają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne UE, idzie w ślad polskich postulatów – ocenił […]
Bezpieczeństwo dostaw gazu, jako jedno z wiodących zagadnień niderlandzkiej prezydencji w Radzie UE w zakresie polityki energetycznej, to główny […]
ANALIZA Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Witold Gruszczyński, Zuzanna Nowak Analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych W lutym 2016 r. Komisja […]
Na blogu StollmeyerEU został opublikowany szkic założeń zimowego pakietu gazowego, który Komisja Europejska ma przedstawić 10 lutego.
KOMENTARZ Aleksandra Gawlikowska-Fyk Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Na 10 lutego Komisja Europejska zapowiedziała publikację tzw. zimowego […]
KOMENTARZ Robert Zajdler Zajdler Energy Lawyers Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej stawiane jest od dawna jako priorytet w działaniach […]