TAG: Ruch

PKN Orlen ma zamiar zainwestować w sieć sprzedaży detalicznej dzięki spółce Ruch, by zwiększyć wpływy z sektora pozapaliwowego. O […]
​PKN Orlen przejmuje kontrolę nad RUCH i obejmuje 65 procent akcji spółki. Jest to efekt decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RUCHu o […]
PKN Orlen spłacił wierzytelności Ruchu wobec dostawców prasy.
PKN Orlen złożył wniosek o zgodę na przejęcie spółki Ruch. Dokument wpłynął ósmego kwietnia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta […]
Zatwierdzenie przez sąd postępowania układowego spółki Ruch w restrukturyzacji, co było jednym z warunków udzielenia spółce finansowania […]
PKN Orlen podtrzymuje swoje deklaracje dotyczące planów związanych z zaangażowaniem się w przejęcie i restrukturyzację spółki Ruch – […]
PKN Orlen złożył ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia pakietu 100 proc. akcji Ruch SA. Decyzję poprzedziło badanie due […]
Rada wierzycieli Ruchu, w której są m.in. wydawcy prasy, jest przychylna przygotowanemu przez PKN Orlen i Alior Bank planowi restrukturyzacji, […]