TAG: Skonsolidowany zysk

Szacunkowa EBITDA grupy PGE w trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 1.677 mln zł, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki […]