TAG: Synchronizacja
Współpraca Polski i Litwy w sektorze elektroenergetyki i gazu ma znamiona kooperacji, jak synchronizacja, ale docelowo oba kraje mogą ze sobą […]
W środę litewski rząd zatwierdził projekt umowy o podłączeniu sieci elektroenergetycznej w ramach procesu synchronizacji z Europą […]
Według eksperta NATO sprawnemu funkcjonowaniu projektu Harmony Link może zagrozić Rosja, więc potrzebny jest plan współpracy uzgodniony z jej udziałem.
Ukraińskie Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego prowadzi rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Sekretariatem Wspólnoty […]
Unia Europejska pokryje 75 procent kosztów synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z kontynentalnym.
Federacja Rosyjska zaczyna przygotowywać obwód kaliningradzki na odłączenie się państw Unii Europejskiej od sieci energetycznych Rosji i […]
Zmiana terminu testów pracy systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich, w trybie izolowanym nie wpłynie na harmonogram ich synchronizacji […]
Kwestie wzmacniania polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego, a także współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony będą tematami […]
Rosja przygotowuje się do desynchronizacji systemu elektroenergetycznego Obwodu Kaliningradzkiego i jego pracy w trybie izolowanym.
Zaplanowane na czerwiec testy desynchronizacij systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich i ich pracy w trybie izolowanym zostaną […]
W środę państwa członkowskie UE głosowały nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zainwestowania prawie 800 milionów euro w kluczowe […]
 – Dla krajów bałtyckich najważniejsze jest jak najszybsze zbudowanie podmorskiego kabla między Polską a Litwą. Potrzebujemy także […]
Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka wiąże się ze zobowiązaniami dotyczącymi synchronizacji energetycznej Litwy, Łotwy i […]
W przeciwnym razie nie będą w stanie zapewnić sobie odpowiedniego poziomu dostaw energii. Wilno rozważa zastosowanie mechanizmów mocowych, […]
Melissa Hersh i Edward Kee napisali raport dla Atlantic Council, w którym przekonują, że most energetyczny z Ukrainy do Polski wzmocni […]