TAG: Szczerców

Ostatnia wielka maszyna pracująca przy formowaniu zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców rozpoczęła podróż do wyrobiska. Gigantyczna […]
Koparka K-36 przejechała 1 kwietnia przez drogę zwaną obwodnicą Kleszczowa, oddzielającą Pole Bełchatów od Pola Szczerców. Jest to koparka […]