TAG: Tadeusz Skobel

– Największym wyzwaniem dla polskiej polityki energetycznej jest ambitna polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Polska musi znaleźć swój […]
Rozporządzenie do ustawy o cenach energii będzie wydane po zakończeniu procesu legislacyjnego nowelizacji, ale może być nieco wcześniej […]
Po zakończeniu konsultacji społecznych projektu Polityki energetycznej Polski do roku 2040 włączymy zielone światło dla budowy dwóch […]
Spadki akcji spółek energetycznych, których wyceny znajdują się obecnie na historycznych minimach, mogą wynikać z niezrozumienia potencjalnych […]
Przygotowywane w resorcie energii rozporządzenie w sprawie jakości węgla, będące aktem wykonawczym do Ustawy o systemie monitorowania i […]
Wiceminister energii Tadeusz Skobel nadzoruje energetykę jądrową, a wiceminister Grzegorz Tobiszowski – odnawialną po zdymisjonowanym […]
Antysmogowa taryfa na ogrzewanie elektryczne jest taryfą dobrą, ale potrzebuje wsparcia w postaci uzyskania stosownych elementów grzewczych […]