TAG: Transfomacja energetyczna

Aby zintensyfikować dekarbonizację Dania przedstawiła kolejne plany przetargów na wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS), o […]
– Niecałe 50 procent badanych górników uważa, że ich kwalifikacje nie stwarzają możliwości na utrzymanie pracy poza górnictwem. Z danych […]
PGE szacuje wydatki na transformację Kompleksu Bełchatów na ok. 2,5 mld zł. PGE zgłosiło teren elektrowni jako jeden z potencjalnych obszarów […]