TAG: Unia Euroejska

Bieg na 400 m jest najdłuższym ze sprintów i uważany jest za najbardziej wymagający. „Diabelski dystans 400 m” powoduje powstanie tzw […]
– Projekty budowy nowych transgranicznych gazociągów łączących systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji oraz Polski i Litwy […]
Gdy dekadę temu straszono nas cenami uprawnień do emisji CO2 na poziomie 100 euro za tonę wszyscy pukali się w czoło. Długo wydawało się, że […]