TAG: Unia Europejska
Zbliżające się wyhamowanie europejskiej gospodarki może wywołać przewartościowanie unijnych priorytetów. Dotychczas polityka klimatyczna […]
Regulator niemiecki Bundesnetzagentur zdecydował, że PGNiG będzie mogło wyrazić opinię w toku postępowania w sprawie ewentualnego wyłączenia […]
Obecnie w mediach trudno znaleźć jakąkolwiek wiadomość niezwiązaną z epidemią koronawirusa na świecie. Niektórzy starają się szukać […]
Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze środków UE dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo […]
Polska chce osiągnąć unijny cel udziału OZE w miksie energetycznym. – Na razie jednak jesteśmy w 2020 roku. Osiągnięcie celu 15 procent […]
Wtorkowa aukcja uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA) na EEX została anulowana – poinformowała giełda.
Unii Europejskiej zależy na tym, by być liderem transformacji energetycznej i walki z emisjami gazów cieplarnianych na świecie. Europejski […]
– Wygląda na to, że każde państwo członkowskie może w praktyce zignorować zalecenia (albo prowadzić niekończący się spór) z KE […]
Dyskusja o rozwoju technologii wodorowych w Europie przyniosła postulat celu udziału wodoru w gospodarce. Polacy z Lotosu i Orlenu mogą włączyć […]
Europejskie Forum Atomowe (FORATOM) wezwało do uznania energetyki jądrowej za przemysł strategiczny w unijnej strategii przemysłowej […]
Komisja Europejska przyjęła nowy plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, wzmocnienia konkurencyjności europejskiej gospodarki, […]
Według sondażu przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) większość obywateli UE poparłaby zakaz lotów na krótkie odległości […]
Właściciel ziemi, w pobliżu której ma przebiegać EUGAL – lądowe przedłużenie gazociągu Nord Stream 2 – samotnie walczy w sądzie o […]
Unijny cel neutralności klimatycznej do 2050 roku zobowiązuje wszystkie kraje UE do dekarbonizacji. Nie oznacza to jednak, że emisja CO2 zniknie […]
W ramach nowej strategii przemysłowej Unia Europejska dokona przeglądu zasad pomocy publicznej i uruchomi projekt produkcji czystego wodoru, aby […]