TAG: Unia Europejska
Europie tej zimy nie zabraknie gazu ziemnego, nawet jeżeli nie dojdzie do zawarcia nowego porozumienia ws. dostaw z Rosji przez Ukrainę – […]
Polscy europosłowie PiS, PO, PSL, SLD i Wiosny interweniują w KE w sprawie planowanych zmian, dotyczących rekompensat dla przemysłu […]
„Finansowanie transformacji energetycznej” to temat kolejnej debaty zorganizowanej w Brukseli przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Goście […]
Polska nie przyjmuje do wiadomości, że czas dla węgla minął. Będzie on przez wiele lat gwarantował nam bezpieczeństwo energetyczne – […]
Przy realizacji zdecydowanej polityki redukcji emisji CO2, liczba miejsc pracy w polskim górnictwie zmaleje do 27 tys. w 2050 r. z ok. 80 tys […]
Prawnicy zajmujący się ochroną środowiska zrobili jak dotąd najśmielszy ruch przeciwko greenwashingowi w kampaniach reklamowych firm naftowych […]
Toczą się rozmowy o europejskiej taksonomii dla zrównoważonego rozwoju. Wciąż nie wiadomo jakie będzie w niej miejsce dla atomu i gazu […]
– Czy za szykowanymi przez wicepremiera Jacka Sasina zmianami w zarządzie PGNiG kryje się plan poprawy relacji z Gazpromem przez rząd PiS? […]
Polska do międzynarodowych agend ONZ i UE wprowadziła zasadę sprawiedliwej transformacji, w myśl której polityka klimatyczna nie może być […]
Kontrakt przesyłowy w sektorze ropy między Ukrainą a Rosją został przedłużony bez zmian warunków do 1 stycznia 2030 roku.
5 grudnia może dojść do rozmów trójstronnych Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy w sprawie przyszłości tranzytu gazu przez Ukrainę.
– Finansowanie celów związanych ze zmianami klimatu jest obecnie gorącym tematem w agendzie UE, szczególnie w kontekście osiągnięcia […]
Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo napisał w Politico artykuł, w którym przedstawił stanowisko Stanów Zjednoczonych w sprawie Huawei i […]
Rozwój energetyki odnawialnej jest kluczowym tematem w Unii Europejskiej, polskie firmy energetyczne muszą dostosować swoje strategie i zmienić […]
Polska może się podejmować kolejnych wysiłków w zmianie swojego systemu energetycznego i zmniejszania emisji, ale musimy mieć za to […]