TAG: Unia Europejska
Agencja Reuters podaje, że ambasadorzy krajów Unii Europejskiej zdecydowały o tym, iż Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie będzie mógł […]
Komisja Europejska (KE) poinformowała, że oceny pierwszych programów działań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń […]
Ukraiński operator informuje, że dostawy gazu w punkcie połączenia międzysystemowego Budince między Słowacją a Ukrainą zostaną zatrzymane […]
Polska gospodarka może skorzystać na Europejskim Zielonym Ładzie, jeżeli będzie wiedziała, co chce osiągnąć przed negocjacjami w Radzie […]
Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zdradziła przy okazji wizyty w Szczawnicy jaką wartość będą miały […]
– Wydaje się, że w obliczu rosnącego zagrożenia rosyjską dominacją władze białoruskie ostatecznie dojrzały do bardziej systemowego […]
– Polska powiedziała „tak” dla konkluzji szczytu z grudnia 2019 roku, która mówi, że wszystkie kraje zgodziły się, aby UE […]
Wodór to brakujące ogniwo transformacji energetycznej. To paliwo może usunąć emisje gazów cieplarnianych z sektorów, gdzie jest to […]
Kraje Unii Europejskiej nie doszły do porozumienia w sprawie nowego budżetu unijnego oraz nowego pakietu stymulującego europejską gospodarkę po […]
Rada Unii Europejskiej przedłużyła sankcje wobec Rosji za nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola o kolejny rok – do 23 czerwca 2021 roku. 
Parlament Europejski przyjął w czwartek kryteria zrównoważonych inwestycji w ramach tzw. taksonomii. Gaz i atom zostały do nich dopuszczone jako […]
Oceany stanowią lwią część powierzchni naszej planety. Poruszają się one bez przerwy, co sprawia, że są potencjalnym źródłem zupełnie […]
Polska sprzeciwia się wszelkim planom wykorzystania dochodów pochodzących ze sprzedaży uprawień do emisji CO2 (system handlu EU ETS) do […]
Euractiv.com dotarł do szkicu strategii wodorowej Niemiec, która zakłada powołanie Sojuszu Czystego Wodoru po przerwie wakacyjnej. Europa ma […]
Według szacunków około 14 tysięcy łopat wiatrowych w Europie zostanie wycofanych z eksploatacji do 2023 roku. Zaniedbanie utylizacji zużytych […]