TAG: Unia Europejska
Komisja Europejska przekazała propozycję prawa klimatycznego do konsultacji publicznych. Planowane jest wpisanie do legislacji unijnej celu […]
Eksperci zalecają by firmy ujawniały informacje na temat wpływu ich projektów na cel neutralności klimatycznej, od których może zależeć ich […]
W poniedziałek Komisja Europejska zaproponowała ściślejsze partnerstwo z Afryką w celu walki ze zmianami klimatu i tworzenia miejsc pracy, ale […]
O co chodzi z trajektoriami, punktami referencyjnymi, charakterem, poziomem, egzekwowaniem i konsekwencjami unijnego celu neutralności klimatycznej […]
Na całym świecie węgiel traci na popularności jako źródło energii, do tego stopnia, że wiele krajów zadeklarowało już całkowite […]
Pozornie wydaje się, że odpowiedź na to pytanie, została już definitywnie udzielona zarówno w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Energia […]
W 2019 roku emisje dwutlenku węgla z sektora energetycznego na świecie spadły o dwa procent, co jest największym spadkiem od 1990 roku. Stało […]
Jeśli będziemy dalej działać jak dotychczas i nie dokonamy niezbędnych inwestycji w czyste technologie, nie osiągniemy neutralności […]
Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje transformacji energetycznej w Polsce. – Państwa UE powinny być zachęcane, a nie przymuszane […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) opublikował stanowisko wobec proponowanego prawa klimatycznego Unii Europejskiej, w którym podaje […]
– W sytuacji wyjątkowo dużej zależności Polski od węgla warto pochylić się nad nowymi technologiami pozyskiwania energii z tego paliwa […]
Ministrowie środowiska Unii Europejskie nie doszli do porozumienia w sprawie podniesienia celów redukcji emisji CO2 zaproponowanych w tak zwanym […]
– Pierwszy projekt ustawy o reformie nadzoru chcemy przedstawić już w kwietniu i musimy to zrobić transparentnie – powiedział […]
Carbon Border Tax, mający zapobiec ucieczce przemysłu poprzez podatki lub taryfy na towary wytwarzane w krajach bez systemu handlu emisjami CO2, […]
KGHM zaprezentował stanowisko w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada on przyspieszenie polityki klimatycznej, a co za tym idzie wzrost […]