TAG: Unia Europjska

Parlament Europejski i kraje członkowskie zawarły we wtorek wstępne porozumienie ws. wzbudzających w UE kontrowersje limitów dla kadmu w […]
Europę Południowo-Wschodnią może wkrótce czekać kryzys energetyczny. Infrastruktura energetyczna w regionie jest zawodna i nieefektywna […]