TAG: Urząd Regulacje Energetyki
Urząd Regulacji Energetyki, Agencja Rezerw Materiałowych i PaństwowaAgencja Atomistyki – już wkrótce te urzędy, związane z sektorem […]
Regulator oczekuje, że przedsiębiorstwa energetyczne przedłożą wnioski taryfowe spełniające wymogi nowych regulacji prawnych – czytamy w […]
Polska i Dania podjęły w piątek ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą gazociągu Baltic Pipe.  Strona polska podkreśla, że jest to […]
Już na początku listopada ruszają aukcje na energię ze źródeł odnawialnych. Duński Vestas przyznaje, że na polskim rynku nastąpiła zmiana […]
Według „Parkietu”, w tym tygodniu przedstawiciele OSD spotkają się z prezesem URE, który ma przedstawić im nowe zasady rozliczania […]
Baltic Pipe ma przynieść Polsce miliardy oszczędności. Warunkiem jest jednak pozyskanie środków z Unii Europejskiej, które mogą pozwolić na […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wątpi, że nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii pomoże w osiągnięciu przez Polskę […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, wczoraj podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej, poświęconego ostatnim […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił Ministrowi Energii informacje dot. przeprowadzonych w 2017 roku audytach energetycznych przedsiębiorstw.
W Warszawie odbyło się „Forum Zmieniamy Polski Przemysł”. Podczas panelu „Energetyka. Rynek mocy w Polsce. Zależności, prognozy, […]
Czterech Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wystąpiło od Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o obniżenie niedawno zatwierdzonych stawek w […]
Według „Dziennika Gazety Prawnej” w ubiegłym roku 20 firm zgłosiło do Urzędu Regulacji Energetyki zapasy paliwa niższe od […]
20 grudnia 2017 r. Towarowa Giełda Energii obchodzi jubileusz 5-lecia giełdowego rynku gazu. Wolumen obrotu na rynkach spot oraz rynku terminowym […]
Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła o 122 MW podaje „Parkiet” powołując się na nieopublikowany raport Urzędu […]
PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z Grupy PGNiG, złożyła do prezesa URE wniosek o utrzymanie od nowego roku dotychczasowych cen za gaz oraz […]