TAG: Urząd Transportu Kolejowego

W 2018 roku przetransportowano koleją ponad 17 mln ton ładunków intermodalnych. W porównaniu z 2017 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o […]
W 2018 r. liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 milionów. Oznacza to wzrost o 6,7 mln pasażerów w porównaniu z 2017 r. Przewóz […]
Pierwszy raz od wielu lat wzrosła średnia prędkość handlowa pociągów towarowych. W 2016 roku osiągnęła wartość ok. 25 km/h. Wzrost może […]
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia w całości certyfikatu bezpieczeństwa spółce […]
Spółka PKP Energetyka wdraża program, który ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przewozach kolejowych. Już udało się zmniejszyć […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Prezes UTK wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce PKP Energetyka S.A […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Z uwagi na zauważalnie dużą liczbę wypadków i incydentów w ruchu kolejowym z udziałem przedsiębiorców […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez spółkę PKP Intercity przepisów dotyczących […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Inspektorzy oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu skontrolowali na liniach nr 750, 758 i […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Urząd Transportu Kolejowego na swojej stronie internetowej opublikował najnowsze statystyki dotyczące kolejowych […]
Decyzją prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały tzw. autoryzację bezpieczeństwa. Dokument potwierdza […]
(UTK) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na Colas Kruszywa sp. z o.o., użytkownika bocznic kolejowych, kary pieniężne za prowadzenie […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Urząd Transportu Kolejowego sprawdził, czy przewoźnik kolejowy STK SA z siedzibą we Wrocławiu wprowadził system […]
Urząd Transportu Kolejowego sprawdza, czy maszyniści pojazdów kolejowych oraz ich pracodawcy przestrzegają przepisów dotyczących czasu pracy.
(Urząd Transportu Kolejowego) Pobierz wzór metryki przejazdu kolejowo–drogowego/przejścia – nowe rozporządzenie w sprawie warunków […]
(UTK) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego spółki Freightliner w zakresie stopnia wprowadzenia […]
W wyniku kontroli bocznicy kolejowej użytkowanej przez Centralę Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM w Zabrzu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego […]
W II kwartale 2015 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 93,30% (względem 94,47% w I kwartale 2015 roku).
(Urząd Transportu Kolejowego) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez […]
Prezes UTK zobowiązał zarządcę PKP PLK do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na liniach kolejowych nr 137 Katowice – […]
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dokonał szczegółowej kontroli pociągów spółki PKP Intercity: TLK 54250 Wydmy, relacji Łeba – […]
24 lipca br. niemiecka krajowa władza bezpieczeństwa opublikowała alert bezpieczeństwa w Systemie Informacji Bezpieczeństwa (SIS), zarządzanym […]
Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów przez PKP PLK w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury kolejowej linii nr 133 Dąbrowa Górnicza […]
Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości związane ze sprawnością klimatyzacji u przewoźników: Koleje Wielkopolskie, Szybka Kolej Miejska w […]
Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów dotyczących nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem przejazdów kolejowych na linii […]
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuuje działania nadzorcze dotyczące przewozów kolejowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa […]
Wyrokiem z 7 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi PKP Intercity S.A. na decyzję Prezesa […]
Spółka „Koleje Mazowieckie – KM”, w związku z wejściem w życie 23 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 […]
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce CARGOTOR, należącej do Grupy PKP CARGO, autoryzację bezpieczeństwa dla zarządcy […]
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w 2014 roku po szerokim torze przewiozła łącznie 10 665 tys. t towarów. To o ok. 6 proc. więcej niż […]
W trosce o bezpieczeństwo ruchu kolejowego PKP CARGO sukcesywnie wdraża nowe rozwiązania w tym zakresie. Dotyczą one dwóch obszarów – […]
Od 2011 r. liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą. Jest to efekt przede wszystkim coraz lepszego stanu infrastruktury […]
Za miesiąc na tory wyjadą pierwsze pociągi Pendolino. 14 grudnia oficjalnie wystartuje nowa kategoria pociągów PKP Intercity – Express […]
(PKP Cargo) Urząd Transportu Kolejowego podał, że w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. Grupa PKP Cargo miała 48,01 proc. udziału […]
W rok od giełdowego debiutu PKP Cargo zwiększyło swój udział w rynku do ponad 50 proc. Największy polski przewoźnik zainwestował w tym roku […]
Wg danych Urzędu Transportu Kolejowego koleje towarowe w Polsce przewiozły w I kwartale br. łącznie ok. 53,5 mln t ładunków. Tymczasem w IV […]