TAG: Urząd Transportu Kolejowego
W 2018 roku przetransportowano koleją ponad 17 mln ton ładunków intermodalnych. W porównaniu z 2017 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o […]
W 2018 r. liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 milionów. Oznacza to wzrost o 6,7 mln pasażerów w porównaniu z 2017 r. Przewóz […]
Pierwszy raz od wielu lat wzrosła średnia prędkość handlowa pociągów towarowych. W 2016 roku osiągnęła wartość ok. 25 km/h. Wzrost może […]
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia w całości certyfikatu bezpieczeństwa spółce […]
Spółka PKP Energetyka wdraża program, który ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przewozach kolejowych. Już udało się zmniejszyć […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Prezes UTK wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce PKP Energetyka S.A […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Z uwagi na zauważalnie dużą liczbę wypadków i incydentów w ruchu kolejowym z udziałem przedsiębiorców […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez spółkę PKP Intercity przepisów dotyczących […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Inspektorzy oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu skontrolowali na liniach nr 750, 758 i […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Urząd Transportu Kolejowego na swojej stronie internetowej opublikował najnowsze statystyki dotyczące kolejowych […]
Decyzją prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały tzw. autoryzację bezpieczeństwa. Dokument potwierdza […]
(UTK) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na Colas Kruszywa sp. z o.o., użytkownika bocznic kolejowych, kary pieniężne za prowadzenie […]
(Urząd Transportu Kolejowego) Urząd Transportu Kolejowego sprawdził, czy przewoźnik kolejowy STK SA z siedzibą we Wrocławiu wprowadził system […]
Urząd Transportu Kolejowego sprawdza, czy maszyniści pojazdów kolejowych oraz ich pracodawcy przestrzegają przepisów dotyczących czasu pracy.
(Urząd Transportu Kolejowego) Pobierz wzór metryki przejazdu kolejowo–drogowego/przejścia – nowe rozporządzenie w sprawie warunków […]