TAG: Ustawa o OZE

Zespół ekspertów działających w resorcie rolnictwa przygotował propozycje zmian do ustawy o OZE. Dotyczą one spółdzielni energetycznych, […]
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu obradowała 17 listopada by omówić projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach […]
Senackie komisje gospodarki i środowiska opowiedziały się za wprowadzeniem do nowelizacji ustawy o OZE poprawek dotyczących tzw. parasolowych […]
– Ustawa o OZE uchwalona ostatnio przez polski sejm spowoduje, że budowa i użytkowanie niewielkich instalacji fotowoltaicznych w Polsce […]
Sejm dokonał nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, wprowadzając regulacje odnośnie do prosumenta zbiorowego oraz wirtualnego, ale […]
Komisja sejmowa przedstawiła projekt zmiany ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, która zastąpi upusty korzystne dla rozwoju fotowoltaiki na […]
Komisja Sejmu do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych przyjęła z poprawkami projekt zmiany ustawy OZE z założeniem, że system opustów […]
Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii został wycofany z prac Sejmu, o czym poinformowała jego autorka Jadwiga Emilewicz […]
Wprowadzenie definicji biometanu, określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub wytwarzania biometanu […]
Powiedzenie „najczęściej odnawialna w ustawie o odnawialnych źródłach energii jest sama ustawa” po raz kolejny sprawdza się idealnie. Nie […]
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad projektem „nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz […]
Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska przyjęła podczas środowego posiedzenia poprawki do nowelizacji […]
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz przedstawiała w Sejmie na posiedzeniu komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych […]
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez […]
Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, zakładający ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla małych instalacji i […]
Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). – Zawarta w nim zmiana definicji drewna energetycznego […]
Ministerstwo klimatu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy OZE. Zakłada on ograniczenie obowiązków koncesyjnych przedsiębiorców […]
Wiceminister klimatu zapowiedział, że niebawem zostanie przygotowana deklaracja współpracy rządu ze spółkami zamierzającymi inwestować w […]
Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu oraz pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska przedstawił rządowe plany rozwoju […]
W Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji „Areopag energetyki odnawialnej” pod patronatem BiznesAlert.pl. Jej uczestnicy […]
W czwartek w życie wchodzi nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowela daje podstawę do tegorocznych aukcji dla OZE, zawiera też […]
Przeprowadzenie jeszcze w tym roku dodatkowych aukcji dla źródeł odnawialnych – przewiduje podpisana w piątek przez prezydenta nowela […]
Obecna nowelizacja ustawy OZE umożliwi wytwórcom wybór najkorzystniejszego systemu rozliczeń: prosumenckiego z metodą tzw. opustów lub też […]
Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł […]
Senacka komisja nie zgłosiła we wtorek poprawek do nowelizacji ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych […]
Mam nadzieję, że mikroinstalacje OZE pozwolą spełnić unijny cel na 2020 rok wynoszący 15 procent udziału energii ze źródeł odnawialnych […]
Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł […]
– Zaproponowana nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii pomoże zrealizować 15 procentach udział OZE w końcowym zużyciu […]
Przyjęta we wtorek przez rząd nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza zmiany dotyczące m.in. tegorocznych aukcji OZE, farm […]
Realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., […]
Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz zapewniła, że dzisiaj Rada Ministrów zakończy prace nad […]
Podczas konferencji PSEW 2019 Maciej Kapalski z Ministerstwa Energii powiedział, że ewentualne zmiany dotyczące ustawy odległościowej muszą […]
– Zamroziliśmy część projektów w związku z ustawą odległościową, pamiętając o tym, że regulacje bywają często rewidowane. PGE […]
Podczas konferencji PSEW 2019 Maciej Kapalski z Ministerstwa Energii zadeklarował, że nowelizacja ustawy OZE pozwoli spełnić Polsce cel OZE na […]
– Mamy już ustawę o OZE, pracujemy teraz nad ustawą o offshore. Idziemy systematycznie do przodu z projektami, nad którymi pracujemy […]
Rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii po konsultacjach społecznych i międzyresortowych, która […]
W przyszłym tygodniu na Stały Komitet Rady Ministrów trafi projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, zakładający m.in […]
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiedział nowelizację ustawy o OZE do wakacji, a dla offshore do końca tej kadencji Sejmu. Do końca […]
Ministerstwo energii zapowiadało liberalizację tzw. ustawy odległościowej. Obecnie jednak podkreśla, że sprawa „wymaga dalszych analiz i konsultacji”.
Ok. 140 mld zł mogą kosztować w najbliższych niespełna 20 latach polskie inwestycje w energetykę wiatrową na morzu – ocenia wiceminister […]
-Rządowe plany zaszkodziłyby istniejącym wiatrakom i podkopałyby zaufanie inwestorów – wynika z informacji przekazanej przez europejskie […]
Ministerstwo Energii prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), który ma umożliwić przeprowadzenie aukcji […]
Czy rząd chce zdestabilizować funkcjonowanie 6 tys. MW istniejących farm wiatrowych, ręcznie zaniżając poziom zielonych certyfikatów? – […]
– Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii tylko pozornie daje nadzieję na poprawę sytuacji branży wiatrowej w Polsce […]
Jest 2017 rok. Londyn. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce i finał biegu na 800 metrów. Adam Kszczot jeszcze przed ostatnią prostą biegu na 800 […]