TAG: Ustawa OZE
Ministerstwo klimatu i środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne nowelizacji ustawy OZE. Ma ona zakładać m.in. zmianę systemu rozliczania […]
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez […]