TAG: Veolia
Upał i susza w całej nie tylko doprowadziły do ogromnych pożarów w Grecji i Szwecji, gdzie walkę z ogniem wspierają polscy strażacy, ale też […]
PGNiG TERMIKA SA i Veolia Energia Warszawa S.A. 6 lipca br. podpisały Wieloletnią Umowę Sprzedaży Ciepła, która zapewnia zaopatrzenie stolicy w […]
Zmieniające się uwarunkowania prawne oraz prawno-środowiskowe stymulują inwestycje w polską energetykę. Decyzjom o inwestycjach sprzyja […]
Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego odbył się panel „Ciepło, kogeneracja i efektywność energetyczna – Polska bez smogu” […]
Veolia, największy prywatny dostawca ciepła w Polsce, podsumowała 20 lat obecności na polskim rynku. Spółka opublikowała raport wpływu […]
Znaczenie termomodernizacji domów, bloków, budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych, to istotny element walki ze smogiem […]
O przyszłości ciepłownictwa w Polsce rozmawiali uczestnicy odbywającego się w Warszawie XIV Kongresu Nowego Przemysłu. Ich zdaniem nasz kraj […]
Podczas debaty o efektywności ciepłownictwa w Polsce omówiono strategie rozwoju branży w kierunku zwiększania wydajności krajowych systemów […]
Przeszukanie odbyło się w ramach postępowania wyjaśniającego. Jest ono prowadzone w sprawie działań przedsiębiorców zajmujących się […]
Pod koniec stycznia br Veolia podpisała z firmą ZPOW Hortino Sp. z o.o. umowę na przejęcie ciepłowni, będącej źródłem ciepła dla […]
– Polska ma jedną z najniższych emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na mieszkańca. Jednocześnie Polska z punktu widzenia protokołu z […]
Ograniczenie strat ciepła podczas przesyłu i redukcja emisji CO2 o co najmniej 14,5 tys. ton rocznie – to efekty, jakie ma przynieść […]
Jak poinformował „Puls Biznesu”, EDF otrzymał tylko jedną wiążącą ofertę na zakup swoich polskich aktywów ciepłowniczych […]
Budowa Centralnego Repozytorium Danych w Warszawie umożliwi pomiar parametrów kluczowych dla sieci ciepłowniczej. Z czujników zainstalowanych w […]
(Puls Biznesu/CIRE.PL) Jak czytamy w dzisiejszym „Pulsie Biznesu” najwyższą ofertę zakupu ciepłowniczych aktywów EDF złożył […]