TAG: Zanieczyszczona ropa
Według informacji dziennika Kommiersant PKN Orlen domaga się od Transnieftu 0,45 mln dolarów odszkodowania za dostarczenie zanieczyszczonej ropy […]
9 czerwca nad ranem wznowione zostało tłoczenie niezanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej do systemu przesyłowego PERN. Spółka […]
W kultowej powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata” można natrafić na dialog, gdzie Andrzej Fokicz kierownik bufetu w moskiewskim […]
Chociaż Polacy komunikują, że doszło do porozumienia o mechanizmie przekazywania rekompensat za dostarczenie zanieczyszczonej ropy z Rosji, to […]
Podczas spotkania w Moskwie dotyczącego przywrócenia dostaw czystej ropy rurociągiem Przyjaźń do Polski stronie polskiej zaprezentowano […]
W poniedziałek 3 czerwca w Moskwie mają odbyć się rozmowy spółki PKN Orlen dotyczące zanieczyszczonej rosyjskiej ropy. Na terenie Rosji toczy […]
Rosja po raz pierwszy od czasu zawarcia porozumienia naftowego zrealizowała cięcia wydobycia ropy powyżej wyznaczonej kwoty (o około 30 procent) […]
Kiedy 24 kwietnia 2019 roku PERN podjął decyzję o wstrzymaniu tłoczenia ropy naftowej Wschodnim odcinkiem rurociągu Przyjaźń od Adamowa przy […]
Kommiersant przekonuje, że ministerstwa finansów i energetyki Rosji prawie porozumiały się odnośnie wysokości rekompensat dla firm […]
Ministerstwo regulacji antymonopolowej i handlu Białorusi postanowiło wyznaczyć taryfy za przesył ropy przez odcinki ropociągu Przyjaźń pod […]
Zanieczyszczona ropa z Rosji, która dotarła do Polski będzie teraz oczyszczana. Operator ropociągów przesyłowych PERN tłumaczy, w jaki sposób […]
– To były dobre i konstruktywne rozmowy. Sprawa jest złożona, jednak obu stronom udało się wypracować porozumienie – podkreślił […]