TAG: Zeitenwende

– Gazociąg Nord Stream 2 został fizycznie uszkodzony, ale myślę, że zanim do tego doszło, został politycznie bezpowrotnie zniszczony […]
Hinrich Tholken, specjalny doradca międzynarodowej polityki klimatycznej i energetycznej wystąpił na konferencji dziennikarzy piszących o […]