TAG: ZPPE

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE) jest przeciwko uchwalonym przez Sejm zmianom przepisów o prawie energetycznym, które zakłada […]
Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, proponuje uchylenie procedowanej w Sejmie tzw. ustawy prądowej i […]
Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE) proponują uchylenie całej ustawy prądowej z 28 grudnia 2018 roku i uchwalenie w jej miejsce […]
Jedynym niedyskryminującym sposobem kalkulacji rekompensat jest różnica pomiędzy cenami sprzedaży energii do odbiorców, jakie wynikają z […]