Wcisło-Karczewska: Trwają konsultacje taksonomii unijnej. Czy inwestycje gazowe będą finansowane?

Do 18 grudnia 2020 roku trwają publiczne konsultacje jednego z kluczowych dla polskiej transformacji aktów delegowanych Komisji Europejskiej w zakresie unijnego rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. rozporządzenie w sprawie taksonomii). Analiza opublikowanego pod koniec listopada projektu aktu delegowanego prowadzi do wniosku, że realizacja ścieżki transformacji energetycznej opartej na gazie ziemnym jako … Czytaj dalej Wcisło-Karczewska: Trwają konsultacje taksonomii unijnej. Czy inwestycje gazowe będą finansowane?