Tania ropa sprzyja polskim spółkom. PKN Orlen sfinalizował kolejny zakup zza Oceanem

4 stycznia 2016, 06:00 Alert
serwis

(PKN Orlen/FX Energy/PGNiG/BS)

PKN Orlen zakończył miniony rok mocnym akordem. Rozpoczęty w październiku proces akwizycji amerykańskiej spółki FX Energy sfinalizowano wraz z końcem 2015 r. Jest to już czwarta spółka jaką przejmuje płocki koncern w Ameryce Północnej. Przejęte wraz ze spółką aktywa różnią się jednak od poprzednich transakcji. Celem przejęcia trzech kanadyjskich spółek było m.in. pozyskanie wiedzy, doświadczenia i technologii przy eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. W przeciwieństwie do tych przejęć, polski koncern nabywając FX Energy, poszerza bazę surowcową Grupy Kapitałowej w Polsce. FX Energy koncentrował swoją działalność w Polsce, wydobywając razem z PGNiG ropę i gaz. Przejęcie kontroli nad tą firmą to przede wszystkim umocnienie swojej pozycji w sektorze upstream w Polsce oraz zapewnienie dostaw surowców dla koncernu.

Niskie ceny ropy i gazu jakie utrzymują się na światowym rynku od prawie dwóch lat spowodowały spadek przychodów firmy FX Energy. W drugim kwartale 2015 roku przychody z tytułu prowadzenia podstawowej działalności spółki spadły o 26 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2014. Przełożyło się to także na wartość spółki notowanej na amerykańskiej giełdzie. Jeszcze w kwietniu 2014 roku na sprzedaży jednej akcji spółki można było zarobić 5.65 dol. jednak od tamtego okresu notowania spółki wyraźnie spadły. W lipcu 2015 roku cena za jedną akcje spółki wynosiła już zaledwie 0.70 dol. Wówczas koncern poinformował o rozpoczęciu analiz, które miały doprowadzić do zmian własnościowych w spółce.

Władze koncernu w obliczu kolejnego trudnego roku dla sektora upstream podjęły rozmowy z PKN Orlen dotyczące przejęcia kontroli nad spółką. W październiku 2015 roku poinformowano o rozpoczęciu akwizycji udziałów w FX Energy. W grudniu ub. roku PKN Orlen poinformował o nabyciu przez spółkę córkę Orlen Upstream 67,3 proc. akcji FX Energy. Władze polskiej spółki planowały jednak nabycie wszystkich akcji. W efekcie jak informuje PKN Orlen w komunikacie prasowym Walne Zgromadzenie FX Energy podjęło decyzje o połączeniu ze spółką córką PKN Orlen – Orlen Upstream. Polska spółka stała się w ten sposób bezpośrednim właścicielem 100 proc. akcji FX Energy. Wkrótce spółka zostanie także wycofana z amerykańskiej giełdy. Łączna wartość transakcji uwzględniająca spłatę zobowiązań kredytowych FX Energy wyniosła 125 mln dol. (487,6 mln zł).

Kolejna, czwarta już zagraniczna akwizycja spółki Orlen Upstream różni się jednak od trzech poprzednich transakcji. W 2013 Orlen Upstream nabył niewielką firmę TriOil Resources. W następnym roku firma ta nabyła udziały w innej kanadyjskiej spółce Birchill Exploration prowadzącą eksploatacje węglowodorów. TriOil Resources tylko w czwartym kwartale 2014 r., wykonało 14 szczelinowań hydraulicznych. W październiku 2015 r., Orlen Upstream Canada rozpoczął proces nabycia 100 proc. akcji, kolejnej kanadyjskiej spółki Kicking Horse Energy posiadającej złoża gazu ziemnego z łupków oraz tight gas. Polski koncern nie ukrywa, że dzięki tym akwizycjom w przyszłości będzie liczy na wykorzystaniu kanadyjskich doświadczeń w Polsce. Nabycie udziałów FX Energy służy głównie poszerzeniu bazy surowej w Polsce. Udokumentowane wydobywalne zasoby amerykańskiej spółki na koniec 2014 r. wynosiły ok. 1,1 mld m3 ekwiwalentu gazu ziemnego, z czego 95 proc. stanowią aktywa w Polsce a 5 proc. w USA. Roczne wydobycie w 2014 r. wyniosło ok. 127 mln m3. Zdecydowana większość surowca wydobywano w Polsce – 94 proc. , a tylko niewielką ilość w USA – 6 proc.

Akwizycja rozszerzyła portfel prowadzonych przez Orlen Upstream projektów poszukiwawczo – wydobywczych w Polsce. FX Energy jest operatorem 5 koncesji poszukiwawczych za gazem ziemnym i ropa naftową w województwie kujawsko – pomorskim : Brda – Rzeczenica, Chojnice-Wilcze, Bysław- Wudzyń, Unisław – Gronowo, oraz w basenie lubelskim: koncesja nr 255. Przylega ona do posiadanych przez Orlen Upstream koncesji Wołomin oraz Garwolin. Koncern prowadzi także zaawansowane prace poszukiwawczo – wydobywcze w Wielkopolsce jako mniejszościowy partner PGNiG na koncesjach Śrem – Jarocin, Kórnik – Środa, Pyzdry oraz Jarocin – Grabina.

Najaktywniejsza współpraca amerykańskiego koncernu FX Energy oraz polskiej firmy PGNiG prowadzona jest na koncesji Pyzdry w Wielkopolsce. W ramach umowy o wspólnych operacjach PGNiG SA, jest operatorem a spółka FX Energy posiada 49 proc. udziałów w przedsięwzięciu. Pod koniec 2013 roku PGNiG uruchomiło na tej koncesji kopalnię gazu ziemnego Lisewo. Do eksploatacji podłączone są trzy odwierty produkcyjne Komorze-3k, Lisewo-1 i Lisewo-2. Według danych FX Energy dobowe wydobycie gazu na tej koncesji sięga 354 tys. m3, a z początkiem obecnego roku ma wzrosnąć do 425 tys. m3 na dobę. W czerwcu 2015 r. firmy rozpoczęły prace przy kolejnym odwiercie na tej koncesji – Miłosław-4K. Pod koniec 2014 r. PGNiG i FX Energy zakończyły z powodzeniem prace na odwiercie Karmin-1. Odwiert ma zostać podłączony do eksploatacji w pierwszym kwartale 2016 roku.

Przejęcie FX Energy będzie miało fundamentalne znaczenie dla całego koncernu PKN Orlen. Płocki koncern realizuje w ten sposób jeden z głównych celów do jakich została powołana spółka Orlen Upstream. Koncern rozbudowując swoją działalność w sektorze upstream zamierzał zwiększyć swoje bezpieczeństwo dostaw surowca. Uzyskując istotne aktywa, gdzie trwa już wydobycie, transakcja ta, zapewni całej Grupie stabilność oraz przewidywalność dostaw. Dywersyfikując źródła oraz kierunki dostaw PKN Orlen minimalizuje ryzyko przerw w dostawach zarówno ropy jaki i gazu ziemnego niezbędnego w procesie produkcji paliw.