W Tarnowie powstanie nowe centrum badawcze Grupy Azoty

23 sierpnia 2017, 12:30 Alert
W Tarnowie  wmurowano kamień węgielny pod nowe centrum badawczo-rozwojowe Grupy Azoty. Fot. BiznesAlert.pl
W Tarnowie wmurowano kamień węgielny pod nowe centrum badawczo-rozwojowe Grupy Azoty. Fot. BiznesAlert.pl

To wielka szansa dla Małopolski, jak i całej polskiej gospodarki – powiedział w wicepremier Jarosław Gowin w czasie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowe centrum badawczo-rozwojowe, które Grupa Azoty zbuduje w Tarnowie. Inwestycja została zainaugurowana w środę.

Grupa liczy, że własne centrum badawcze pozwoli jej zwiększyć konkurencyjność. – Branża chemiczna w Polsce ma duży potencjał rozwojowy i zaangażowanie w rozwój tego typu obiektów świadczy o innowacyjności firmy i regionu. Jest to również szansa dla polskiej nauki i zacieśnienia więzów pomiędzy przemysłem, nauką i szkolnictwem wyższym. Dzięki tej inicjatywie Tarnów ma szanse stać się jednym z najważniejszych centrów badawczo-rozwojowych w Europie– powiedział Gowin. Jak dodał, inwestycja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.

Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w resorcie rozwoju, podkreśliła, że inwestycja w Tarnowie otrzymała 20 mln zł dotacji w ramach programu Inteligentny Rozwój. – Traktujemy to jako wkład w rozbudowę innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności całej polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że połączenie potencjału świata nauki z potrzebami biznesu zaowocuje konkretnymi rozwiązaniami i umocni pozycję Grupy Azoty wśród europejskich liderów nowoczesnej chemii, a także na rynku światowym  – powiedziała.

Nowe centrum ma się zajmować takimi obszarami jak nowe materiały, nowoczesne produkty nawozowe oraz technologie, a także produktu proekologiczne. – Grupa Azoty chce być nie tylko beneficjentem krajowych inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych, ale także ich aktywnym uczestnikiem, a wręcz liderem. Zgodnie z założeniami, które zawarliśmy w zaktualizowanej strategii rozwoju, wydatki w obszarach badań, rozwoju i innowacyjności do 2020 roku osiągną 1 proc. naszych przychodów – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty. – Chcemy porządkować działalność badawczą w skali całej grupy. Chcemy się specjalizować, mamy swoje centra również w Kędzierzynie i Puławach. Chcemy to skoordynować. Nie chcemy prowadzić badań konkurencyjnych względem siebie – dodał w czasie uroczystości.

Spółka liczy, że dzięki inwestycji rozszerzy współpracę ze startupami, organizacjami badawczymi oraz pozarządowymi.

Wardacki powiedział także, że Grupa Azoty szuka już specjalistów do centrum badawczego. – Rekrutujemy pracowników naukowych, mamy wobec nich określone oczekiwania. To ma być miejsce, gdzie będzie tętniło życie i będą powstawały startupy i małe przedsiębiorstwa – stwierdził.

Przyznał, że aby powstało centrum będzie potrzebna zmiana struktury zatrudnienia w tarnowskich zakładach. – W tej chwili zatrudnienie, które generuje grupa w Tarnowie, to 2,1 tys. osób. Likwidujemy umowy śmieciowe. To bardzo ważne dla młodych ludzi. W wyniku działań tego centrum w niektórych obszarach będzie konieczna redukcja zatrudnienia, ale wzrośnie w innych – powiedział.

Tarnów będzie centrum badawczym Grupy Azoty 

Głównym efektem rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej w Tarnowie będzie zwiększenie skali własnych prac badawczo-rozwojowych, a także stworzenie możliwości weryfikacji wyników prac badawczych w skali półtechnicznej. Wzmocniony zostanie także potencjał kadrowy Grupy Azoty w obszarze badań i rozwoju poprzez planowane zatrudnienie dwudziestu osób, w tym pięciu z tytułem doktora. Do pożądanych efektów powstania Centrum zaliczyć należy także nawiązywanie i rozszerzanie współpracy ze startupami, organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Projekt zakłada budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku, w którym zlokalizowane będą laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, o powierzchni całkowitej 5524,42 m2. Powstanie także połączona z budyniem głównym hala półtechnik o powierzchni całkowitej 2486,42 m2. W ramach inwestycji o wartości blisko 88 mln zł zrealizowane zostaną prace budowlane i instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków (w tym między innymi: drogi wewnętrzne, parkingi, układ ścieżek pieszych, instalacje wewnętrzne i pozabudynkowe). Inwestycja obejmuje również wyposażenie pomieszczeń, zakup nowoczesnego sprzętu badawczo-analitycznego do laboratoriów, prace instalacyjne i wyposażenie w media pomocnicze hali półtechnik, a także zakup urządzeń i sprzętu do prowadzenia badań w skali wielkolaboratoryjnej i ćwierćtechnicznej. Nowe „Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty S.A.” funkcjonować będzie w oparciu o Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju, czyli jednostkę organizacyjną już istniejącą w strukturze Grupy Azoty.

Inwestycja realizowana jest z finansowym wsparciem ministerstwa Rozwoju w ramach działania „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Umowa między Ministerstwem Rozwoju a Grupą Azoty na wsparcie finansowe kwotą 20 mln zł została podpisana we wrześniu ubiegłego roku. W listopadzie 2016 roku Grupa uzyskała prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Natomiast w marcu bieżącego roku decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę. Równocześnie wykonano projekt budowlany i przeprowadzono postępowanie przetargowe. W lipcu plac budowy został przekazany wyłonionemu w przetargu wykonawcy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec przyszłego roku.

Aktualizacja: godz. 14:50; 23.08.2017

BiznesAlert.pl/Maciej Wapiński/Grupa Azoty