Tauron podpisał umowę kredytu z BGK

19 grudnia 2018, 14:00 Alert

W środę, 19 grudnia 2018 r. Tauron Polska Energia podpisał umowę kredytu na kwotę 1 mld zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – podała spółka w komunikacie.

Konferencja prasowa Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Środki z BGK dla Tauronu

Z informacji Taurona wynika, że środki z kredytu zostaną przeznaczone na: refinansowanie obligacji spółki objętych przez BGK w latach 2014-2015, których termin wykupu przypada w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 270 000 000 zł oraz finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy. Zgodnie z umową kredytu środki będą udostępnione do 31 grudnia 2020 r., a spłacane będą w równych ratach kapitałowych w okresie od 2024 r. do 2033 r. Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M) powiększonej o marżę BGK.

Tauron podkreśla, że zawarcie tej umowy przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia. Jednocześnie spółka zastrzega, że kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl