Ordyna: wyzwaniami dla dystrybucji w Polsce są stabilność, modernizacja sieci i odpowiedź na popyt

30 czerwca 2022, 15:00 Energetyka

– Kluczowymi wyzwaniami dla sektora dystrybucyjnego w Polsce są stabilność, modernizacja istniejącej, ale starzejącej się sieci, odpowiedź na nowy popyt, dystrybucja zasobów naturalnych i zarządzanie danymi rynku mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa. Generalnie chcemy wprowadzić bardziej inteligenta ocenę i rozwiązania – powiedział Piotr Ordyna z Tauron Dystrybucja na webinarze o „Najnowszych wyzwaniach inwestycyjnych UE dla OSD” zorganizowanym przez Energy Post.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura
Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Piotr Ordyna o wyzwaniach dystrybucji energii

– Nasze decyzje mają znaczenie dla umożliwienia transformacji energetycznej, ponieważ są kluczowe dla integracji energii odnawialnej z całym systemem energetycznym. Zgodnie ze danymi, około 70 procent mocy nowych źródeł energii odnawialnej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, będzie podłączonych do sieci dystrybucyjnej. Oznacza to, że operatorów systemów dystrybucyjnych czekają ogromne wyzwania związane z integracją z OZE. Czeka nas między innymi opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla sektorów takich jak sektor transportowy czy budowlany – powiedział Piotr Ordyna z Tauron Dystrybucja na konferencji dotyczącej wprowadzania transformacji energetycznej oraz nadchodzących zmian w kanałach dystrybucji energii.

– Tauron Dystrybucja stara się zapewnić odbiorcom i ogółowi społeczeństwa korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem, umożliwiając wybór wdrożenia odnawialnych źródeł energii, czy wprowadzanie rozwiązań dających możliwość obniżenia cen energii elektrycznej i zmniejszenia zużycia paliwa – dodał Ordyna.

– Ta inwestycja przynosi korzyści, ale też wymaga przemyśleń. Według wcześniejszych szacunków potrzeba było około 400 miliardów euro na inwestycje w sieci dystrybucyjne w perspektywie do 2030 roku. Dziś widzimy większe liczby i wyzwania. Zgodnie z prawem, znajdzie to odzwierciedlenie w rachunkach naszych odbiorców. Jednak potencjalny wzrost cen nie może być zbyt radykalny, aby nie eskalować kryzysu energetycznego, szczególnie w kraju takim jak Polska, który ma bardzo trudny punkt startowy. Kluczowe jest zapewnienie innych dróg rozwoju dystrybucji dla takich krajów jak Polska – zaznaczył Piotr Ordyna.

Opracowała Maria Andrzejewska 

Komisja Europejska: Cyfryzacja ma pomóc w dążeniu do neutralności klimatycznej