Tauron dostosowuje elektrownie do konkluzji BAT

21 lutego 2019, 13:15 Alert
elektrownia łaziska
Fot. Tauron

Tauron rozpoczął dostosowywanie swoich bloków energetycznych do unijnych wymogów środowiskowych tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques). W tym celu jeszcze w ubiegłym roku Grupa ogłosiła postępowania przetargowe. Pierwsza podpisana w tym zakresie umowa o wartości 58 milionów złotych dotyczy modernizacji elektrowni w Łaziskach.

– Opracowaliśmy szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie naszych aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Podpisana umowa jest pierwszym etapem tego projektu i potwierdza, jak poważnie podchodzimy do kwestii ochrony środowiska, w szczególności/w tym przypadku jakości powietrza. Modernizacja naszych bloków o mocy 200 MW jest również konieczna, by uczestniczyć od 2021 roku w rynku mocy – powiedział Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Zawarta dziś umowa, dotyczy modernizacji istniejącej instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin w Elektrowni Łaziska. Zadanie zrealizuje konsorcjum BUDIMEX S.A. oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, a wartość kontraktu brutto wynosi ponad 58 mln zł.

Zakres prac obejmuje m.in. likwidację wymiennika GAVO na IOS (Instalacja Odsiarczania Spalin); wybudowanie dodatkowego „mokrego” komina do odprowadzenia spalin z absorbera; modernizację absorbera polegającą na zabudowie półki sitowej poprawiającej skuteczność odsiarczania; wykonanie połączenia czopuchów kanałów spalin bloków 9 i 10 z czopuchem kanałów spalin bloków 11 i 12 wraz z zabudową klap szczelnych umożliwiającą dowolną konfigurację pracy bloków na dowolny IOS.

Przetargi ogłoszone w ubiegłym roku w ramach programu dostosowania aktywów wytwórczych do konkluzji BAT dotyczą Elektrowni Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza i obejmują różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki.

Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 roku konkluzje BAT, nakładają na duże obiekty energetycznego spalaniarestrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące mniejszej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu chloru, rtęci i fluorowodoru już do 2021 r.

Celem prowadzonego przez Tauron programu jest dostosowanie jednostek wytwórczych do nowych wymagań emisyjnych i rynkowych. Przeprowadzenie programu dostosowania bloków energetycznych do warunków pracy obowiązujących po roku 2021 przyczyni się do wydłużenia okresu ich eksploatacji oraz utrzymania potencjału wytwórczego Grupy Tauron.

Tauron